Beräkna sannolikheter med en normal normalfördelningstabell

01

av 08

Introduktion till att hitta områden med ett bord

CK Taylor

A Tabell med z-poäng kan användas för att beräkna ytorna under klockkurvan. Detta är viktigt i statistiken eftersom områdena representerar sannolikheter. Dessa sannolikheter har många tillämpningar i statistiken.

Sannolikheterna hittas genom att tillämpa kalkyl på den matematiska formeln för klockkurvan. Sannolikheterna samlas i en tabell.

Olika typer av områden kräver olika strategier. Följande sidor undersöker hur man använder en z-poängtabell för alla möjliga scenarier.

02

av 08

Område till vänster om ett positivt z-resultat

CKTaylor

För att hitta området till vänster om en positiv z-poäng, läs helt enkelt detta direkt från standardtabellen för normalfördelning.​

Till exempel området till vänster om

z = 1,02 anges i tabellen som .846.

03

av 08

Område till höger om ett positivt z-resultat

CKTaylor

För att hitta arean till höger om en positiv z-poäng, börja med att läsa av arean i standardnormalfördelningstabellen. Eftersom den totala arean under klockkurvan är 1 subtraherar vi arean från tabellen från 1.

Till exempel området till vänster om

z = 1,02 anges i tabellen som .846. Alltså området till höger om

z = 1,02 är 1 – .846 = .154.

04

av 08

Område till höger om ett negativt z-resultat

CKTaylor

Genom symmetri av klockkurvan, hitta området till höger om ett negativt

z-

poängen är likvärdig till området till vänster om motsvarande positiva

z-Göra.

Till exempel området till höger om

z = -1,02 är samma som området till vänster om z

= 1,02. Genom att använda den lämpliga tabellen finner vi att detta område är .846.

05

av 08

Område till vänster om ett negativt z-resultat

CKTaylor

Hitta området till vänster om ett negativt [300, 600] genom symmetrin i klockkurvan z-poäng motsvarar arean till höger om motsvarande positiva z-

Göra.

Till exempel området till vänster om

z = -1,02 är samma som området till höger om z

= 1,02. Genom att använda den lämpliga tabellen finner vi att denna area är 1 – .846 = .154.

06

av 08

Område mellan två positiva z-poäng

CKTaylor

För att hitta området mellan två positiva z

poäng tar ett par steg. Använd först den vanliga normalfördelningstabellen för att slå upp de områden som hör till de två

z poäng. Subtrahera sedan det mindre området från det större området.

Till exempel för att hitta området mellan z

1

= .45 och z

2 = 2,13, börja med standardtabellen. Området associerat med z

1

= .45 är .674. Området associerat med z

2

= 2,13 är 0,983. Den önskade arean är skillnaden mellan dessa två områden från tabellen: .983 – .674 = .309.

07

av 08

Område mellan två negativa z-poäng

CKTaylor

För att hitta området mellan två negativa z

poäng är, genom symmetri av klockkurvan, ekvivalent med att hitta arean mellan motsvarande positiva z poäng. Använd standardnormalfördelningstabellen för att slå upp områdena som hör till de två motsvarande positiva

z

poäng. Subtrahera sedan det mindre området från det större området.

Till exempel, hitta området mellan z

1

= -2,13 och z

2

= -.45, är detsamma som att hitta området mellan

z1

*

= .45 och

z2*

= 2,13. Från den vanliga normaltabellen vet vi att området som är associerat med

z1* = .45 är .674. Området associerat med z

2

*

= 2,13 är 0,983. Den önskade arean är skillnaden mellan dessa två områden från tabellen: .983 – .674 = .309.

08

av 08

Område mellan ett negativ z-poäng och ett positivt z-poäng

CKTaylor

För att hitta arean mellan en negativ z-poäng och en positiv z-poäng är kanske det svåraste scenariot att hantera på grund av hur vår z-

poängtabellen arrangeras. Det vi bör tänka på är att detta område är detsamma som att subtrahera arean till vänster om det negativa

z poäng från området till vänster om det positiva z-Göra.

Till exempel området mellan

z

1 = -2,13 och ​z

2 = .45 hittas genom att först beräkna arean till vänster om z1 = -2,13. Detta område är 1-.983 = .017. Området till vänster om

z2 = .45 är .674. Så det önskade området är .674 – .017 = .657.