Vad är anti-korrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder antikorrosion?

Anti-korrosion beskriver åtgärder som används för att bekämpa förekomsten och utvecklingen av korrosion. Dessa kan vara tekniker som används för att minska de negativa effekterna av korrosion.

Det finns många anti-korrosionstekniker såsom användning av inhibitorer, beläggningar eller användning av katodiskt skydd system—som alla avskräcker konsekvenserna av korrosion.

  Kunskaper.se förklarar anti-korrosion

  Det finns otaliga anti-korrosionsåtgärder som används i olika industrier. En av dessa är användningen av korrosionsskyddsbeläggningar. Särskilda organiska eller metalliska beläggningar kan användas för att skydda metallstrukturer från korrodering. Dessa är mycket effektiva för att ge skydd till metalldelar eller utrustning som utsätts för höga nivåer av saltvatten och fuktighet. Sådana beläggningar är vanligtvis sammansatta av skikt såsom:

  • Förbehandlat skikt
  • Mellan korrosionsskyddande grundfärg
  • Polymertäckfärg
  • Enligt experter är de mest effektiva beläggningarna de som innehåller epoxialuminium. Men även oxidfärger och bituminösa beläggningar fungerar mycket bra.

   Ett annat sätt att bekämpa korrosion är genom galvanisering. I denna process doppas metall, tillverkat järn eller stål i ett smält bad av zink, vilket kallas varmförzinkning. Detta används i stor utsträckning i stora applikationer och industrier som använder järn och stål såsom:

    Automotive

   • Transport
   • Papper och massa
   • Verktyg
   • Andra anti-korrosionsmetoder inkluderar användning av korrosionsinhibitorer. Dessa ämnen, när de blandas med miljön även i små mängder, kan effektivt minska korrosionshastigheten i exponerade metaller. Sådana inhibitorer används i industrier som petroleumraffinering, kemi- och oljeproduktion. De vanligaste korrosionsinhibitorerna inkluderar:

    • Fosfater
    • Kromater
    • Natriumnitrit

     Hexamin

     Askorbinsyra

    • Cinnamaldehyd
    • Aminer

    Förutom dessa finns det otaliga andra sätt att bekämpa korrosion och dess skadliga effekter. Dess tillämpningar beror på industrin och maskiner som ska skyddas samt vilken skyddsnivå som krävs.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg