Vad är Arc Spray? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bågspray?

Bågspray är en svetsprocess som använder elektriska ljusbågar för att smälta trådar. Den smälta metallen drivs med komprimerad luft (via finfördelning) för att skapa en sprayström som appliceras som en ytbeläggning.

Kunskaper.se förklarar Arc Spray

En ljusbågsspray används för olika antikorrosions- och tekniska beläggningstillämpningar. Den kan ersätta galvaniserings- och krombeläggningar. Det ger hög duktilitet med låg spänning och ger hög ytbindningsstyrka. Vissa system för bågssprutning är helt automatiserade, medan andra är manuella.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?