Vad är Automated Ultrasonic Testing (AUT)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder automatiserad ultraljudstestning (AUT)?

Automatisk ultraljudstestning är en familj av ultraljudstestmetoder som använder mekaniserade metoder för att driva ultraljudsskanningsutrustningen runt den del som testas . Automatiserad ultraljudstestning kan också innehålla datorprogramvara som kan hjälpa teknikern att upptäcka diskontinuiteter. Automatiserad ultraljudstestning minskar ultraljudsinspektionstiden för många olika applikationer.

Kunskaper.se förklarar Automated Ultrasonic Testing (AUT)

Automatisk ultraljudstestning använder samma grundläggande komponenter som vanliga ultraljudstestningar, inklusive pulsare, mottagare, givare, datorer och displayutrustning, även om en tekniker vanligtvis fortfarande krävs för att tolka resultaten. Operatörer kan behöva konfigurera om utrustningen på en ny komponent efter att varje skanning har utförts.

Automatisk ultraljudstestning är mycket populär inom pipelineindustrin. I denna applikation placeras ett metallband runt röret. En ”bugg” kläms fast på bandet. Buggen har hjul som driver den runt rörets omkrets. Buggen har även givare och mottagare som skickar högfrekventa vågor genom röret. Vatten används ofta som kopplingsmedlet. Information skickas till en dator via en sladd när insekten färdas runt röret. Informationen tolkas sedan av en ultraljudstekniker.

Automatisk ultraljudstestning erbjuder flera fördelar. Det minskar tiden det krävs för att manuellt skanna en komponent. Det är mer repeterbart än manuella ultraljudstestmetoder eftersom det är mindre beroende av teknikerns skanningsteknik. Eftersom automatiserad ultraljudstestning är så repeterbar kan processen optimeras för att ha större noggrannhet än manuell ultraljudstestning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg