Vad är azobensen? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder azobensen?

Azobensen är ett olösligt pulver som genereras från den kemiska nedbrytningen av nitrobensen. Det är en syntetisk kristallin organisk förening med den kemiska formeln C6H5N=NC6H5

.

Azobensen appliceras som en korrosionsinhibitor på kolstål i närvaro av natriumklorid, vatten och dioxan. Användningen av denna kombination av ämnen för att hämma korrosion kallas Williamsons eterifieringsmetoden.

Kunskaper.se förklarar Azobensen

Azobensen är också en viktig ingrediens i färgtillverkning och bekämpningsmedelstillverkning .

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?

  • Vad händer när gasen värms upp?

  • Viktiga buffertar i levande system

  • Hur man namnger syror