Vad är en biocid? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder biocid?

En biocid är en typ av kemikalie eller mikroorganism som kan avskräcka, oskadliggöra eller utöva en kontrollerande effekt på skadliga organismer med kemiska eller biologiska medel. De är industriellt viktiga som desinfektionsmedel, oxidationsmedel och konserveringsmedel.

Biocider används vanligtvis i:

  Medicin

 • Jordbruk
 • Skogsbruk
 • Industri
 • Blandningsmedel och desinfektionsmedel

Biocider kan vara antingen syntetiska eller naturliga. De kan vara avskräckande för korrosion som är biologiskt inducerad.

Kunskaper.se förklarar biocid

Biocider används för att undertrycka skadliga organismer som kan orsaka skador på naturliga eller tillverkade material. Dessa skadliga organismer inkluderar skadedjur och bakterier. Exempel på biocidprodukter är insektsmedel, desinfektionsmedel och industrikemikalier som antifouling-färger för fartyg och materialkonserveringsmedel. Biocidämnen som klor används som en kortlivad biocid vid industriell vattenrening och även som desinfektionsmedel i simbassänger. Det viktigaste användningsområdet för biocider, i kvantitativa termer, är industriell och offentlig vattenrening.

En biocid kan vara:

 • Ett bekämpningsmedel, inklusive:
 • Svampmedel
 • Herbicider
 • Insekticider

 • Algicider
 • Molluscicider
 • Miicider
 • Rodenticider
 • Ett antimikrobiellt medel, inklusive:
  • Bakteriedödande medel
  • Antibiotika
  • Antibakteriella
  • Antivirala
  • Antimykotika

  • Antiprotozoer
  • Antiparasiter
 • Biocider kan tillsättas material (vanligtvis vätskor) för att skydda dem mot biologiska angrepp och tillväxt. Till exempel tillsätts vissa typer av kvartära ammoniumföreningar (quats) till poolvatten eller industriella vattensystem för att fungera som en algicid och skydda vattnet från angrepp och tillväxt av alger. Halogenerade hydantoinföreningar används också som biocider.

  Användningen av biocider kan också ha betydande negativa effekter på miljön. Antifouling-färger, särskilt de som använder organiska tennföreningar som TBT, har visat sig ha allvarliga och långvariga effekter på marina ekosystem, och sådana material är nu förbjudna i många länder för kommersiella fartyg och fritidsfartyg. Bortskaffande av använda eller oönskade biocider måste ske försiktigt för att undvika allvarliga och potentiellt långvariga skador på miljön.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?