Vad är en fast substans i vikt? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder fasta ämnen i vikt?

Fasta ämnen i vikt avser procentandelen av massan av icke-flytande partiklar eller lösta fasta ämnen i en given blandning i förhållande till totalen massa av nämnda blandning eller lösning.

Beräkningar av viktprocent fasta ämnen används ofta när man specificerar eller förbereder färger och andra beläggningar som ska appliceras på en metalls yta för att förhindra korrosion. Detta är viktigt eftersom den fasta delen av beläggningen är den fraktion som kommer att torka när beläggningen väl applicerats; vätskedelen kommer ofta att avdunsta och är endast närvarande för att underlätta appliceringen. Därför är det viktigt att veta hur stor procent av färgen som är fast.

Kunskaper.se förklarar fasta ämnen efter vikt

Fastämnen i vikt bestäms matematiskt genom att dividera massan av fasta ämnen med den totala massan av blandningen eller lösningen och sedan multiplicera resultatet med 100.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?