Vad är en lösningsmedelsfri beläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder lösningsmedelsfri beläggning?

En lösningsmedelsfri beläggning är en typ av vätska som appliceras på ett substrats yta för att förhindra korrosion. En lösningsmedelsfri beläggning har ett ogenomträngligt förebyggande skikt med låg eller ingen fukthalt, vilket hjälper till att minska en elektrolytisk attack på metallens yta.

Kunskaper.se förklarar lösningsmedelsfri beläggning

Lösningsmedelsfria beläggningar används i stor utsträckning inom läkemedels-, livsmedels- och mineralbearbetningsindustrin för att minska eller eliminera reaktivitet mellan processrör eller kärl och slutprodukt. Dessa beläggningar underlättar följande önskvärda egenskaper:

 • Överlägsen estetisk produktkvalitet och en tidsinställd frisättning av viktiga aktiva ingredienser i läkemedel
 • Minskad interaktivitet med lösningsmedel
 • Minskad handläggningstid och kostnad
 • Miljömässigt hållbara processer som inte kräver värmetillförsel
 • Låga utsläppshastigheter av flyktiga organiska föreningar (VOC) och hög fast halt

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?