Vad är en Scupper? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder scupper?

En scupper är en öppning, vanligtvis i ett tak, en bro eller en vägbana, som förhindrar att vätskor som regnvatten samlas. Utan en skur kan vatten eller andra vätskor samlas, placera en överdriven belastning på en strukturs väggar eller göra vägar oframkomliga. En scupper är vanligtvis gjord av ett material med utmärkt motståndskraft mot korrosion och erosion.

En scupper kan också kallas ett trottoarinlopp.

Kunskaper.se förklarar Scupper

Scuppers används för många applikationer. De används ofta när man bygger vägar och trottoarkanter. Dessa passager förhindrar vattenansamling och främjar transporten av bilar, cyklar och fotgängare. Utan en scruper kan regnvattnet inte rinna in i avloppssystemet under vägen.

Scuppers används också i marina fartyg. Eftersom dessa kärl ständigt tar på sig vatten genom nedsänkning, stänk eller nederbörd är det mycket viktigt att vattnet får rinna av.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?