Vad är en terpolymer? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder terpolymer?

En terpolymer är en kemisk förening som är ett resultat av en polymer som har en molekylstruktur byggd till största delen eller helt av ett stort antal liknande enheter bundna tillsammans (t.ex. som ett komplext harts). En terpolymer är ett resultat av sampolymerisationen av tre olika monomerer och används ibland för att förhindra korrosion.

Kunskaper.se förklarar Terpolymer

Terpolymerer används för att producera biologiskt nedbrytbara porösa formminnesställningar och för tråd- och kabelbeläggningar. Terpolymerer kan tvärbindas med en elektronstråle för att förbättra deras styrka samtidigt som de ökar deras mjukningstemperatur. De används också som primär isolering för olika applikationer där flexibilitet krävs.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?