Vad är en tomrumsvolym? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder tomrumsvolym?

Tomrumsvolym är volymen av porerna eller utrymmet mellan partiklar i:

 • Jonbytare
 • Filtermedia
 • Annat granulärt material

Detta uttrycks ofta som en procentandel av den totala volymen som upptas av materialet.

Tomrumsvolym avser specifikt volymen av vätskefasen som finns inuti en kolonn. Samma term används ibland också informellt för att hänvisa till volymen av en kavitet i kolonnen/slangen eller kopplingarna.

Tomrumsvolymen kallas även dödvolym.

Kunskaper.se förklarar tomrumsvolym

tomrumsvolym är volymen av mobil fas (Vm eller V0 ) i en kolumn. I ett idealiskt fall är det lika med volymen för den mobila fashållningen. Till exempel, om den stationära fasen upptar 40 % av den totala kolonnvolymen, skulle tomrumsvolymen vara 60 % av den totala kolonnvolymen. Tänk på en kolumn som är 25 cm lång med en innerdiameter på 1 cm. Den totala kolonnvolymen är 19,6 ml. Om den mobila fasen upptar 60 % av kolonnvolymen är tomrumsvolymen 11,8 mL.

I kolonnkromatografi är volymen av den mobila fasen kolonnens totala bäddvolym minus volymen som upptas av bärarpartiklarna.

I gelkromatografi eller exkluderingsvolym är det volymen av den mobila fasen som passerar genom gelén som krävs för att eluera en molekyl som aldrig kom in i stationär fas.

Olika metoder för att uppskatta den totala tomrumsvolymen inkluderar:

 • Pycnometri
 • Mindre störningsmetod
 • Spårpulsmetod

 • Hold-up volym baserad på ej kvarhållna föreningar
 • Tillgänglig volym baserad på Martins regel och dess ättlingar

I efterspända kanaler, där hålrum upptäcks eller misstänks, kan ett enkelt tryckprov med tryckluft användas för att bestämma den ungefärliga tomrumsvolymen. Det är närvaron av korrosion, som kan uppstå i tomrummet, som är en anledning till oro.

Tomrumsvolymen är en viktig kimröksstrukturegenskap. En profil av tomrumsvolym som funktion av applicerat tryck ger ett sätt att bedöma kimröksstruktur vid olika nivåer av densitet och aggregatreduktion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?