Vad är en utblåsningsventil? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder utblåsningsventil?

Uppblåsningsventiler är användbara i fossilbränsleeldade pannor för kontinuerlig eller intermittent användning för att dränera löst fast material från pannvattnet. Dessa ventiler är monterade på pannornas avloppsledningar. I allmänhet används endast en utblåsningsventil i pannorna; Användningen av flera utblåsningsventiler i en panna beror dock på pannans design och syfte.

Kunskaper.se förklarar utblåsningsventil

Uppblåsningsventiler används vanligtvis för att kontrollera koncentrationen av lösta fasta ämnen i pannvattnet. Ventilerna är konstruerade och tillverkade enligt kraven från pannan och den industriella applikationen. Om en panna använder mer än en utblåsningsventil, används dessa två ventiler ofta i serie för att minimera erosion. Här fungerar den ena ventilen som en tätningsventil och den andra ventilen som en nedblåsningsventil. Tätningsventilen öppnas vanligtvis först och stängs sist. För att minimera erosionen på skivytorna och sätena öppnas båda ventilerna samtidigt och snabbt. Viktigast av allt är att försiktighet vidtas under nedblåsning för att undvika att rostpartiklar fastnar i ventilen. Detta görs genom att öppna en ventil igen så att eventuella kvarvarande rostpartiklar spolas ut med nästa passage av ånga genom röret. Bottenblåsningsventiler byggs ofta om eller byts ut när pannan tas ur drift för underhåll.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg