Vad är ett ångtryck? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ångtryck?

Ångtryck är det tryck som utövas av en ånga vid en viss given temperatur i ett slutet system när hela systemet arbetar i ett termodynamiskt system jämvikt. Ångtrycket indikerar en vätskas förångningshastighet. Molekylerna i en vätska eller ett fast material har en tendens att övergå från en fas till en annan fas under högt ångtryck.

Ångtryck kan också vara känt som jämviktsångtryck.

Kunskaper.se förklarar ångtryck

En vätskas ångtryck är beroende av vätskans temperatur, så att när vätskans temperatur ökar, ångtrycket ökar också. På samma sätt, när temperaturen sjunker, minskar också dess ångtryck. När temperaturen är tillräckligt hög ändras materialet vanligtvis till sin gasform eftersom materialets molekyler absorberar tillräckligt med värmeenergi för att få dem att fly från vätskefasen till gasfasen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?