Vad är ett aromatiskt lösningsmedel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder aromatiska lösningsmedel?

Ett aromatiskt lösningsmedel är ett lösningsmedel som innehåller ett aromatiskt kolväte som nafta, toluen eller xylen. Aromatiska lösningsmedel används främst som lösningsmedel och spädningsmedel inom olika industriområden. Aromatiska lösningsmedel som toluen används vanligtvis i färger, lacker, lim och som kemiska mellanprodukter.

Dessa lösningsmedel genereras mestadels genom destillation av råolja i oljeraffineringsindustrin. Aromatiska lösningsmedel används mest som förtunning och spädningsmedel i flera slutanvändarprodukter, såsom färger, beläggningar och rengöringsmedel. Aromatiska lösningsmedel används också som korrosionsinhibitorer inom olje- och gasindustrin.

Kunskaper.se förklarar aromatiska lösningsmedel

Aromatiska lösningsmedel är organiska kemikalier som har en bensenringstruktur som bensen, toluen, etylbensen, blandade xylener (BTEX) och hög blixt aromatiska nafta. De används mest vid tillverkning av färger och beläggningar, oljefältskemikalier, bilar, läkemedel, lim och tätningsmedel. Det uppskattas dock att mer än 50 % av det globala behovet av aromatiska lösningsmedel kommer från färg- och beläggningsindustrin.

Även om aromatiska lösningsmedel har starkare lukt än alifatiska lösningsmedel, har de högre solvensgrad, vilket gör dem till ett bättre val som lösningsmedel i industrierna.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg