Vad är ett atomiseringstryck? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 15 augusti 2019

Vad betyder atomiseringstryck?

Fristofningstryck avser kraften per ytenhet i ett munstycke eller en sprutpistol som krävs för att omvandla bulkvätska till fina partiklar. Denna bulkvätska är vanligtvis en korrosionsskyddande beläggning avsedd att appliceras på en metallyta i ett jämnt mönster.

atomiseringstrycket kan också kallas atomiseringstrycket.

Annons

Kunskaper.se förklarar atomiseringstrycket

Finfördelningstrycket påverkar storleken på spraydroppar och sfäroider som genereras under sprayapplikationer. Ett högre finfördelningstryck tenderar att minska och minska droppstorlekarna och vice versa. En ökning av vätskesprayhastigheten ökar dock droppstorleken och genererar också ett bredare intervall av storlekar. Trots detta tycks finfördelningstrycket ha en större inverkan på dropparnas storlek och underlättar en jämn fördelning. Följaktligen kan de överdimensionerade partiklarna minskas och dimensioneras mer enhetligt med användning av relativt högre finfördelningstryck.

Annons

Synonymer

Atomiseringstryck

Dela denna term

Relaterade villkor

 • Atomization
 • Spray Atomization
 • Spraymönster
 • Konverteringsbeläggning
 • Blästermunstycke
 • Elektrostatisk sprutpistol
 • Tvåkomponentssprutpistol
 • Tryckkärl
 • Relaterad läsning

  TaggarHögtrycksvetenskapliga egenskaper Ämnesändring Användningsmetoder Fysisk egendom

  Populära artiklar

  Beläggningar

  4 typer av betonggolvbeläggningar (och vad du bör veta om varje)

  Korrosion

  De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

  Förebyggande av korrosion

  Grunderna i katodiskt skydd

  Senaste artiklarna

  Annons

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg