Vad är ett svetsflöde? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder svetsflöde?

Svetsflöde är ett kemiskt reningsmedel, flytmedel eller rengöringsmedel. Det används ofta inom metallfogning och metallurgi. Det är ett material som används för att främja smältningen av metaller och används vid svetsning. Det primära syftet med svetsflöde är att förhindra oxidation av bas- och tillsatsmaterialen under svetsprocessen.

Några exempel på flussmaterial inkluderar:

  • Ammoniumklorid
  • Zinkklorid
  • Saltsyra
  • Borax

Kunskaper.se förklarar svetsflöde

Svetsflödes huvudfunktion är att oxidera bas- och tillsatsmaterial under svetsprocessen. Svetsfluss är ett ämne som är nästan inert vid medelrumstemperatur men kan vara intensivt reducerande när det utsätts för högre temperaturer för att förhindra bildning av metalloxid.

Flux löser upp metallytoxiderna som underlättar den smälta metallen väter och fungerar som en barriär mot syre och minimerar oxidation. Flussmedel används för att skapa en yta för att väta lodet.

Men flussmedel kan innehålla brom och klor och kan förbli frätande efter lödningsprocessen, vilket sedan orsakar korrosion på ytan under hela produktionen eller operation. Därför har test- och rengöringstekniker utvecklats för att säkerställa att ytan förblir icke-korrosiv efter processen.

De vanligaste testerna är utformade för att identifiera flussmedelsresternas korrosiva egenskaper under extrema förhållanden. . Under testning smälts en lodpellet när den kommer i kontakt med flussmedlet över en metallplåt. Efteråt utsätts lodet för olika luftfuktighetsnivåer. Den alstrade korrosionen utvärderas sedan visuellt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?