Vad är ett vinylalkydharts? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vinylalkydharts?

Ett vinylalkydharts är ett alkydharts modifierat med ett vinylharts. Denna kombination tjänar till att förbättra flera beläggningsfunktioner, såsom:

 • Omlackeringsförmåga
 • Fuktbeständighet
 • Kemisk beständighet
 • Vidhäftning
 • Alkydhartser fungerar som en idealisk bas eftersom de uppvisar önskvärd kompatibilitet med olika vinylhartser, inklusive sampolymerer av vinylklorid och vinyl acetat.

  Vinylalkydhartser är också kända som vinylmodifierade alkydhartser.

  Kunskaper.se förklarar vinylalkydharts

  En speciell typ av vinylmonomer, vinyltoluen, används ofta för att modifiera alkydhartser och förbättra beläggningsprestanda . Vinyltoluen erbjuder lämplig kompatibilitet med en mängd olika alifatiska och aromatiska lösningsmedel, vilket möjliggör ett brett spektrum av flexibilitet vid formulering av beläggningar. De förbättrade egenskaperna som uppnås genom att modifiera alkydhartset med vinyltoluen gör det idealiskt för applikationer som ofta kräver hög beläggningsprestanda, inklusive:

  • Metallmöbler
  • Hammarytor
  • Maskiner och industriborstning av emaljer
  • Industribussningsemaljer
  • Slipförseglare

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?