Vad är sulfonsyra? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sulfonsyra?

Sulfonsyra, med formeln RS(=O)2-OH , är en grupp av organiska svavelföreningar där:

  • R = Organisk aryl- eller alkylgrupp

   S(=O)2-OH = Sulfonylhydroxidgrupp

  Sulfonsyra kan misstas för svavelsyra, eftersom endast en hydroxylgrupp ersätts genom en organisk substituent. Men detta produceras faktiskt genom sulfonering med användning av ett medel som kallas svaveltrioxid. Sulfonsyra är en mycket stark syra och kan ge starka frätande effekter. Därför måste förebyggande av exponering och noggrann hantering utföras för att förhindra korrosion och andra former av skador.

  Kunskaper.se förklarar Sulfonsyra

  Sulfonsyror är extremt starka syror. Faktum är att de är en miljon gånger surare än andra typer av syror som ättiksyra och bensoesyra. Denna syra är icke-oxiderande, färglös, löslig i vatten och kan ha rengöringsmedelsliknande egenskaper. Det används mycket inom den kemiska industrin, men eftersom det är mycket surt måste standardåtgärder iakttas när det gäller hantering, lagring och exponering för detta material.

  När rören och rörledningar är exponerade måste de använda materialen vara tillräckligt motståndskraftiga mot de frätande effekterna av sulfonsyror.

  Dessutom kan det orsaka ögon-, hud- och lungirritation. samt brännskador i extrema fall. Därför bör gränsvärden för yrkesexponering implementeras för säkra industriella metoder.

  Industrier som använder sulfonsyra bör ha slutna verksamheter med användning av lokal ventilation eller utsug för att frigöra kemikalier. Om detta inte är möjligt bör andningsskydd bäras och varningsinformation bör placeras på arbetsområdet för att kommunicera alla säkerhets- och hälsorisker med detta frätande element.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?