Vad är totalt klor? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder totalt klor?

Totalt klor är summan av kombinerat och fritt klor. I alla fall kommer nivån av totalt klor alltid att vara över eller lika med nivåerna av fritt klor. De vanligaste nivåerna av fritt klor i dricksvatten är 0,2 till 2,0 mg/L, men kan vara upp till 5,0 mg/L.

Totalt klor mäts vanligtvis i avloppsvatten som har genomgått behandling.

Kunskaper.se förklarar totalt klor

Klor som finns i vatten består av två former: kombinerat och fritt. Den senare utför jobbet att oxidera föroreningar och döda bakterier. När klor tillsätts vatten tillsätts det som fritt klor. Totalt klor är summan av både fritt och kombinerat klor.

När fritt klor kommer i kontakt med olika former av föroreningar omvandlas kloret till kombinerat klor, även känt som kloraminer. Denna typ av klor har mycket liten förmåga att desinficera och oxidera.

När klor tillsätts vatten sker olika reaktioner och det mesta av klor reagerar initialt med metaller och organiska material i vatten som inte är tillgängligt för desinfektion, kallat ”klorbehov” av vattnet. Resten av klorkoncentrationen som följer efter klorbehovet benämns totalklor, det vill säga uppdelad i de två ovan nämnda typerna.

Nivåerna av totalt klor, fritt klor och kombinerat klor bör mätas noggrant för att identifiera mängden lämpliga lösningar som bör tillsättas till vattnet för att bibehålla resterna av fritt klor som finns i vattnet. I en mer bred skala är huvudmålet korrekt desinfektion av vattenreningssystem i rör.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?