Vad är totalt kol? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder totalt kol?

Totalt kol är nivån av kol som finns i organiska föreningar. Det används vanligtvis som en icke-specifik mätare av vattenkvalitet såväl som renheten hos tillverkningsutrustning inom läkemedelsindustrin.

Det kan också hänvisa till mängden organiskt kol som finns i petroleumbergskällor såväl som djupa hav.

Kunskaper.se Explains Total Carbon

En vanlig analys för totalt organiskt kol mäter både oorganiskt och totalt kol. Det oorganiska kolet (IC) representerar innehållet av kolsyrasalter och koldioxid i löst form. Att ta bort IC från totalt kol genererar totalt organiskt kol (TOC). Vissa typer av analyser är avsedda att förhindra de frätande effekterna av vissa kolhalter i vatten, miljö och industrier, särskilt inom läkemedelsområdet.

Olika analystekniker för att mäta vattenkvaliteten under hela reningsprocessen har funnits sedan 1970-talet. Det totala organiska kolet i källvattnet kan komma från organiskt material såväl som andra syntetiska källor som urea, herbicider, gödningsmedel, bekämpningsmedel samt rengöringsmedel.

Inom läkemedelsindustrin sker tillförsel av organiskt material till vattensystemen inte bara från ruttnande material och levande organismer, utan även från distributionssystemet och rening. Det kan finnas ett samband mellan mikrobiell tillväxt och biofilmstillväxt och utvecklingen på rörledningsväggarna i läkemedelsindustrins distributionssystem.

Att upprätthålla låga nivåer av totala kol- och mikrobernivåer kan bidra till att förhindra frätande effekter och tillväxt och utveckling av biofilmer. Därför bör prestandan för distributionssystemen och reningsområdet inom industrierna övervakas noggrant.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg