Om Oss

Syftet med Kunskaper.se är att lära ut vetenskapliga principer som ofta missförstås, samt att lära ut principer som skiljer sig från vad du skulle förvänta dig om du skulle göra en välgrundad gissning. 

Detta syfte inkluderar att korrigera vetenskapsmyter, missuppfattningar och fel som finns i allmänheten och i naturvetenskapliga läroböcker. 

Tyvärr är naturvetenskaplig litteratur på grundskolenivå, mellanstadienivå, gymnasienivå och även ibland på universitetsnivå skriven av icke-experter och innehåller därför fel. En expert inom ett visst vetenskapsområde är en person som har doktorerat inom det området och utför original, peer-reviewed, publicerad forskning inom just det området. 

Huvudsyftet med denna webbplats är inte att undervisa i grundläggande vetenskap. Bortsett från de missuppfattningar som tas upp på den här webbplatsen, lyckas läroböcker och populärvetenskaplig litteratur generellt sett undervisa i grundläggande naturvetenskap.