Andra läser just nu ....

Cinco Leyes Migratorias Fundamentales

Cinco Leyes Migratorias Fundamentales

Las leyes migratorias de Estados Unidos regulan aspectos tan importantes y diferentes como la nacionalidad, la residencia permanente, las visa de no inmigrante, los castigos, los derechos y las responsabilidades. La materia migratoria es asunto federal, men har viktiga aspekter que cada estado regu...

Samhällskunskap

Cinco Leyes Migratorias Fundamentales

Cinco Leyes Migratorias Fundamentales

Las leyes migratorias de Estados Unidos regulan aspectos tan importantes y diferentes como la nacionalidad, la residencia permanente, las visa de no inmigrante, los castigos, los derechos y las respon...

Kemi

Här är varför ljus och värme inte spelar någon roll

Här är varför ljus och värme inte spelar någon roll

I naturvetenskapsklassen kanske du har lärt dig att allt är gjort av materia. Men du kan se och känna saker som inte består av materia. Till exempel är ljus och värme ingen materia. Här är en förkl...

Biologi

Blodplättar: celler som koagulerar blod

Blodplättar: celler som koagulerar blod

SCIEPRO / Getty Images Uppdaterad den 18 november 2019 Trombocyter, även kallade trombocyter, är den minsta celltypen i blodet. Andra viktiga blodkomponenter inkluderar plasma, vita blo...