Hur man beräknar artikelsumman och korrelationskoefficienter

Artikelns totala korrelation är ett mått på tillförlitligheten hos en skala med flera objekt och ett verktyg för att förbättra sådana skalor. Det är korrelationen mellan en enskild post och totalpoängen utan den posten. Till exempel, om du hade ett test som hade 20 objekt, skulle det finnas 20-objekt totalt korrelationer. För punkt 1 skulle det vara korrelationen mellan punkt 1 och summan av de övriga 19 punkterna. Du kan hitta korrelationer med hjälp av ett kalkylblad, statistisk kalkylator, statistisk programvara eller för hand.

Hitta totalpoängen för varje person genom att lägga ihop poängen för varje objekt.

Subtrahera poängen för det första objektet från summan för varje person.

Korrelera poängen på det första objektet med poängen beräknade i steg 2. Exakt hur man gör detta kommer att variera beroende på din miniräknare. Detta är artikelns totala korrelation för artikel 1.

Upprepa steg 2 och 3 för varje annan artikel.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?