Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

En cirkels omkrets och diameter beror på varandra för definition. En cirkels omkrets är måttet på hela dess gräns, och dess diameter är ett rakt mått som går genom cirkelns ursprung mellan två punkter på omkretsen. De två mätningarna är bundna av pi, vilket är förhållandet a-omkrets-till-diameter, känt som 3,142 i enklare beräkningar, i ekvationen är omkretsen lika med diameter pi. Du kan konvertera ett mått på omkretsen till dess motsvarande diameter genom att arbeta ekvationen bakåt på din räknare.

Ange omkretsen i räknaren med sifferknapparna. För detta exempel, låt omkretsen vara 600.

Tryck på knappen för division. På de flesta räknare kommer divisionsnyckeln att betecknas som antingen ”÷” eller ”/”.

Tryck på pi-tangenten, som kommer att representeras som ”pi” eller ”π” . Om din kalkylator inte har en tangent för pi, skriv in ”3.142” med knappsatsen.

Tryck på ” Enter” eller likhetstecknet (”=”) för att beräkna diametern. För att avsluta detta exempel är diametern lika med ungefär 190.986.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?