Den genetiska strukturen belägen inom kärnan i varje cell

I cellkärnan finns cellens DNA, som är i form av kromosomer. Men kromosomerna antar olika former beroende på vad cellen gör. DNA är det genetiska materialet i kärnan, men kromosomerna är gjorda av mer än bara DNA. Kromosomer uppstår när DNA lindas runt vissa proteiner och sedan packas till tjockare fibrer av andra typer av proteiner. Dessa proteiner packar och packar upp DNA baserat på om cellen försöker läsa instruktionerna i DNA för att göra nya proteiner eller bara flytta kromosomerna utan att bryta dem.

En cell kan existera i olika faser av vad kallas cellcykeln. Cellcykeln har två huvudfaser, interfas och mitos. Under interfas packas DNA som långa, tunna fibrer. Under mitos packas DNA:t som korta, tjocka fingerliknande strukturer. Interfas är förberedelsefasen under vilken instruktionen i DNA läses för att göra nya proteiner. Det är också den fas under vilken en cell gör en kopia av sitt DNA. Händelserna som äger rum under interfas är en förberedelse för celldelning, eller mitos. Mitos är den fas i vilken en cell delar sig i två celler och delar dess DNA jämnt.

Kondenserade kromosomer

Under mitos sägs kromosomerna vara kondenserade, vilket betyder att DNA:t är tätt packat av proteiner i tjocka strukturer. Hos människor ser kondenserade kromosomer ut som tjocka X. Innan mitosen börjar har cellen redan gjort nya kopior av var och en av sina kromosomer. Dessa nya kopior förblir dock fästa vid den ursprungliga kromosomen. En cell som delar sig måste kunna dra isär de kopierade kromosomerna från originalkopiorna, vilket är hur DNA:t delas jämnt när en cell delas i två. Kondenserade kromosomer är lättare att flytta inom en cell utan att bryta DNA:t.

Diffusa kromosomer

Under interfas behöver kromosomerna inte vara tätt packade eftersom de kommer att dras fysiskt hit och dit. Under dessa omständigheter packas kromosomerna upp i långa, tunna strängar av DNA lindade runt proteiner som kallas histoner. Fördelen med att packa upp DNA i den här omfattningen är att de proteiner som läser instruktionerna i DNA har utrymme att ta tag i DNA:t. När de väl sitter på DNA, bänder de upp DNA:t och gör en kopia av informationen i DNA till en typ av molekyl som kallas budbärar-RNA (mRNA).

Kärnan

Kärnan innehåller DNA, som bär den genetiska informationen för att göra proteinmaskinerna i en cell. Däremot innehåller kärnan också något som kallas kärnan, vilket är den största strukturen i cellkärnan. Liksom kromosomer innehåller nukleolen genetisk information. DNA-molekylerna i kärnan bär dock inte på information för att göra proteiner, utan för att göra det som kallas ribosomalt RNA. Ribosomer är hybridmaskiner som är gjorda av både proteiner och RNA. Instruktionerna för att göra RNA i ribosomer bärs av DNA som finns i kärnan.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg