Så sköter du om din badtunna

Att köpa en badtunna är det många som väljer att göra. Men när du väl har en badtunna i trädgården måste du också se till att sköta om och underhålla den på rätt sätt.

I denna artikel berättar vi därför hur du gör för att ta väl hand om din badtunna så den håller så länge som möjligt.

5 tips för att ta hand om din badtunna

  1. Köp rätt badtunna.
  2. Ta hand om träpanelen.
  3. Ta hand om plastinsatsen.
  4. Ta hand om kaminen.
  5. Ta hand om gasolvärmaren.

Nedan berättar vi mer om de tips vi precis gett dig i större detalj.

1. Köp en badtunna av bra kvalitet

När du köper din badtunna är det viktigt att du säkerställer att den håller en god kvalitet. Lågpris-badtunnor är i regel så pass dåliga att de går sönder trots att du underhåller dem på ett idealt sätt, så se till att betala lite mer från första början för att således slippa framtida problem.

2. Behandla träpanelen varje år

Om du köper din badtunna från en seriös tillverkare är träpanelen behandlad med oljelasyr redan från fabrik. Den lasyren är det däremot viktigt att du tar hand om på ett bra sätt, och detta genom att behandla trädetaljerna med ny och likvärdig lasyr varje år.

3. Rengör plastdetaljerna noga

Plastinsatsen och alla andra plastdetaljer ska du generellt sett rengöra med milt rengöringsmedel som inte innehåller tensider. Men om din badtunna inte har detaljer av polyetenplast är det däremot andra skötselråd som gäller.

Det är alltså viktigt att du kontaktar återförsäljaren eller läser i instruktionsboken för att således kunna säkerställa att du alltid rengör plastdetaljerna på ett sätt som inte skadar din badtunna.

4. Ta hand om kaminen på rätt sätt

Rengör regelbundet badtunnans kamin med grovdammsugare, och se även till att aska ur den regelbundet med en askspade. Om du har för mycket aska i kaminen påverkas cirkulationen i badtunnan.

Det medför att du måste elda mer för att värma upp din badtunna, och så även att uppvärmningen går långsammare.

5. Ta hand om gasolvärmaren på rätt sätt

Om du har en badtunna med gasolvärmare är det viktigt att du regelbundet ser till att alla slangar är hela och ser bra ut. Du ska även se till att regulatorn inte har några skador.

Tänk även på att gasolvärmaren har ett filter som ska göras rent efter varje bad. Det är även en bra idé att skaffa ett värmeisolerande lock som du har på under uppvärmningen för att således minska åtgången av gasol/ved.