Vad är Taktvätt och Varför är det Viktigt På ditt hus?

Takrengöring är processen för att ta bort mossa, mögel, alger, och smuts från ditt tak. Vissa takrengöringsföretag erbjuder snöröjning av taket, borttagning av skräp, borttagning av grenar och träd och vissa företag kommer att ta bort i stort sett allt som Moder Natur bestämmer sig för att lämna bakom sig.

Varför ska jag rengöra mitt tak?

Det finns två primära anledningar till att du bör tvätta ditt hustak. Det första är att förbättra deras hems utseende och göra det mer attraktivt. Det andra är att stoppa skador från takväxt.

Förbättra ditt hems utseende

En taktvätt kan få ett gammalt tak att se nytt ut igen, vilket kan vara en jätteförbättring för ett hems estetik utan att behöva byta ut taket. Detta är givetvis speciellt viktigt om du ska sälja ditt hus då det kan ha stor påverkan på potentiella köpare och därmed öka ditt hems värdering.

Med en enda takrengöring kan du öka försäljningspriset genom att få taket att se nytt ut och ditt hem mer modernt, fräscht, och omhändertaget ut.

På många hem är taket det viktigaste du ser och att ha svarta takfläckar och mossafläckar kan få ett vackert hem att se hemskt ut. Många väljer därför att tvätta deras tak regelbundet såsom vartannat år bara för att behålla det snygga och välvårdade utseendet.

Stoppa skador

Takväxter som takmossa och taklav bryter ner takpapp genom att dra av takkornen vilket gör att ditt tak slits ut snabbare.  för Att ha takmossa, lavar och alger kan på bara några år minska ditt taks livslängd dramatiskt.

Sätt att rengöra ett tak – Mekaniskt & Kemiskt

Mekanisk takrengöring är processen med borstning, högtryckstvätt och/eller användning av en ytrengöring som använder tryckvatten för att fysiskt ta bort takväxt. Kemisk takrengöring använder kemikalier som klorblekmedel, alkohol och andra kemikalier för att döda allt på ditt tak.

Vad är mekanisk takrengöring?

Vissa takrengörare erbjuder bara vad vi kallar ”mekanisk takrengöring”, det är här de borstar och/eller använder en högtryckstvätt för att rengöra taket.

Högtryckstvättning av tak är en process som använder allt från 1000 – 3000 psi för att fysiskt ta bort tillväxt från takmaterial. Högtrycktstvättning är ett mycket effektivt sätt att ta bort allt på vilken yta som helst, men det kommer med ett pris, användningen av högtryckstvätt för att rengöra tak med mer känsliga material än takpannor eller sten orsakar gradvisa steg som gör att takpappen lossnar, vilket minskar takets livslängd med flera år. Vid användning av högtrycksvätt finns även risk att stora skador kan uppstå då takpapp kan brytas och/eller skadas och vatten kan hitta sin väg in i huset genom taket.

Ett annat sätt är att försiktigt borsta eller skrubba taket. Detta kan vara ett sätt att få mossa och lav från att lossna men det finns en risk att taket skadas i processen. Borstning kan bryta takpapp och tvinga stora mängder granulat att lossna.

Vad är kemisk takrengöring?

Kemisk takrengöring är processen att spruta taket med kemikalier som är utformade för att döda takväxt.

En vanlig form av kemisk takrengöring är användningen av en låg koncentration av klorblekmedel blandat med tillsatser som förstärkare, alkohol och ytaktiva ämnen som sprayas på taket med en lågtryckspump (normalt mindre än 100 psi). Det primära problemet med denna form av takrengöring är att blommor och gräs dör av kemikalierna.

En bra takrengörare som använder ett kemikaliebaserat rengöringssystem bör säkerställa att detta inte händer genom att vattna alla växter och gräs runt huset före under och efter att de applicerar sina kemikalier för att skydda vegetationen från att skadas. Om det görs rätt är takrengöring mycket säker, kostnadseffektiv och garanterar att alla saker som växer på ett tak faktiskt dödas.

Bör du rengöra eller byta ditt tak?

Om du tittar på ditt tak och tycker att det ser för fint ut för att helt renoveras kanske det bara behöver en ordentlig rengöring. Ibland kan ansamlingar av alger och mossa på ett tak få taket att se ut som om det är i sämre skick än det verkligen är. En professionell takentreprenör kan inspektera ditt tak och prata med dig om dess skick. Om de tycker att takrengöring är det bästa alternativet kan de antingen göra jobbet själva eller hänvisa dig till ett välrenommerat takrengöringsföretag.

Undvik dyra takreparationer

Några av fördelarna med att få ditt tak professionellt tvättat är ganska uppenbara. Det rensar bort alger och mossa som orsakar missfärgning av dina takpannor. Det avslöjar även dolda skador så att du kan få den reparerad innan den sprider sig. Det tar bort frätande rester av föroreningar och rengör all lera, slam och löv från dina rännor.

Men regelbunden mjuktvätt eller högtryckstvätt av ditt tak kan också ha en mindre uppenbar fördel som är ännu viktigare:

Takrengöring kan förlänga livslängden på ditt tak. Precis som hur städning och underhåll av insidan av ditt hem bevarar dess värde, håller rengöring av ditt tak och dess takmaterial i toppskick.

Regelbunden takrengöring kan ta bort frön, kvistar och löv som finns under dina takpannor och plattor.

Takrengöring kan också ta bort mögel, alger och mossa som växer i sprickorna mellan takpannorna eller under dem. Dessa föroreningar är ännu hårdare på ditt tak och kan skada materialet under.

En massa skadliga ämnen lägger sig på ditt tak varje dag. Luftföroreningar, bilavgaser, sot och surt regn angriper alla ytan på dina pannor och takpappen vilket minskar deras livslängd och gör att små bitar av dem täpper till dina rännor. Det kan i sin tur orsaka vattenskador på ditt hems exteriör.

Alger utgör även en fara för ditt tak. Algernas naturliga aktivitet tär på plattorna, vilket gör dem tunna och spröda. Redan innan dessa tunna, skadade plattor går sönder lyckas de inte isolera ditt hem ordentligt.

Relaterade Inlägg

  • Hur man Skriver en Integritetspolicy – Guide

  • Vad är viktigt att tänka på vid rekrytering?

  • Nå ut till nya kunder via profilkläder 2024

  • Rengöring av kattlåda – Hur ofta ska man göra det?

  • Råd för benrakning: Hur ofta bör man raka benen?

  • Rakning: Hur ofta ska man göra det?