6 intressanta fakta om den latinamerikanska befolkningen

Fakta och siffror om den latinamerikanska befolkningen avslöjar att det inte bara är den största etniska minoritetsgruppen i USA utan också en av de mest komplexa. Individer av vilken ras som helst (svart, vit, indian) identifierar sig som latino. Latinamerikaner i USA spårar sina rötter till en mängd olika kontinenter, talar en mängd olika språk och utövar en mängd olika seder.

När latinobefolkningen växer, växer också den amerikanska allmänhetens kunskap om latinamerikaner. I detta försök sammanställde US Census Bureau statistik om latinos för att hedra National Hispanic Heritage Month som belyser var latinos är koncentrerade i USA, hur mycket latinobefolkningen har vuxit och de framsteg som latinos har gjort inom sektorer som affärer .

Latinos möter också utmaningar; de är fortfarande underrepresenterade inom högre utbildning och lider av hög fattigdom. När latinos får fler resurser och möjligheter, förvänta dig att de ska utmärka sig.

Befolkningsboom

Med 52 miljoner amerikaner som identifierar sig som latinamerikanska, utgör latinos 16,7 % av USA:s befolkning. Bara från 2010 till 2011 ökade antalet latinamerikaner i landet med 1,3 miljoner, en ökning med 2,5 %. År 2050 förväntas den latinamerikanska befolkningen nå 132,8 miljoner, eller 30 % av den förväntade amerikanska befolkningen vid den tiden.

Den latinamerikanska befolkningen i USA var 2010 störst i världen utanför Mexiko, som har en befolkning på 112 miljoner. Mexikanska amerikaner är den största latinogruppen i USA och utgör 63 % av latinamerikaner i landet. Näst på tur är Puerto Ricans, som utgör 9,2% av den latinamerikanska befolkningen, och kubaner, som utgör 3,5% av Hispanics.

Hispanic Concentration in the USA

Var är latinamerikaner koncentrerade i landet? Mer än 50 % av latinoborna kallar tre delstater (Kalifornien, Florida och Texas) hem. Men New Mexico sticker ut som staten med den största andelen latinamerikaner, som utgör 46,7% av staten. Åtta stater (Arizona, Kalifornien, Colorado, Florida, Illinois, New Jersey, New York och Texas) har en spansktalande befolkning på minst 1 miljon. Los Angeles County har det högsta antalet latinos, med 4,7 miljoner latinamerikaner. Åttiotvå av landets 3 143 län var latinamerikanska i majoritet.

Blomstrar i näringslivet

Från 2002 till 2007 ökade antalet latinamerikanska företag 2007 med 43,6 % till 2,3 miljoner. Under den tidsramen tjänade de 350,7 miljarder dollar, vilket representerar ett hopp på 58 % mellan 2002 och 2007. Delstaten New Mexico leder landet i spanskt ägda företag. Där är 23,7 % av företagen latinamerikanska ägda. Näst på tur är Florida, där 22,4 % av företagen ägs av spansktalande och Texas, där 20,7 % är.

Utmaningar inom utbildning

Latinos har framsteg att göra inom utbildning. Under 2010 hade bara 62,2 % av latinamerikaner i åldern 25 och uppåt en gymnasieexamen. Däremot, från 2006 till 2010, hade 85 % av amerikanerna i åldern 25 och uppåt tagit examen från gymnasiet. Under 2010 hade endast 13% av latinamerikaner erhållit minst en kandidatexamen. Mer än dubbelt så stor andel av amerikaner i allmänhet (27,9 %) hade tagit en kandidatexamen eller en examen. 2010 var endast 6,2 % av studenterna latino. Samma år hade bara mer än en miljon latinamerikaner avancerade examina.

Att övervinna fattigdom

Latinamerikaner var den etniska gruppen sägs vara hårdast drabbad av den ekonomiska lågkonjunkturen som startade 2007. Från 2009 till 2010 ökade faktiskt fattigdomsgraden för latinos till 26,6 % från 25,3 %. Den nationella fattigdomsgraden 2010 var 15,3 %. Dessutom var medianhushållsinkomsten för Latinos 2010 bara $37 759. Däremot var medianhushållsinkomsten för landet mellan 2006 och 2010 $51 914. De goda nyheterna för latinos är att mängden latinamerikaner utan sjukförsäkring verkar minska. Under 2009 saknade 31,6% av latinamerikaner sjukförsäkring. 2010 sjönk den siffran till 30,7 %.

Spansktalande

Spansktalande utgör 12,8 % (37 miljoner) av USA:s befolkning. 1990 bodde 17,3 miljoner spansktalande i USA. Men gör inga misstag. Att tala spanska betyder inte att man inte är flytande i engelska. Mer än hälften av landets spansktalande säger att de talar engelska ”mycket bra”. De flesta latinamerikaner i USA (75,1 %) talade spanska hemma 2010.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Checklista för flytt – Så undviker du vanliga misstag

  • Ekobrott i Stockholm – En närmare titt på ekonomisk brottslighet

  • Arbetsglädje: Nyckeln till ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv

  • Så viktig är kalendern våra liv

  • AI:s Inverkan på Sportspel

  • Utforska Rom under en weekend!