Använd PHP Getenv() för att hämta en IP-adress eller dokumentrot

Funktionen getenv används för att hämta värdet på en miljövariabel i PHP. Getenv funktion returnerar värdet av en specificerad miljövariabel. Funktionen följer syntaxen getenv (varname).

Vad är Miljövariabler

Miljövariabler importeras till miljön där PHP-koden körs Du har förmodligen mer än en utplacering av kod: en lokal för utveckling och en i molnet, var och en med olika referenser. Miljövariablerna för två olika platser är olika, så det är vettigt att inte inkludera dem i huvudkoden.

Exempel på Getenv-funktionen

Nedan är några exempel på miljövariabler du kan använda. Dessa kodexempel hämta en IP-adress, administratörens kontaktinformation och dokumentroten.

 
 
 

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg