Betydelsen av social grupp i sociologi | Kunskaper.se

Betydelsen av social grupp i sociologi

Hur sociala grupper spelar roll i samhället

Parsons definierade sociologi som studiet av struktur och funktion hos mänskliga grupper. Det betyder att sociologi är den systematiska studien av mänskliga grupper. Studiet av samhället kallas sociologi.

Från ovan kan vi dra slutsatsen att social grupp är den grundläggande faktorn i alla sociala funktioner, social struktur, sociala institutioner, system och organisation. Alla sociologiska studier är baserade på studiet av social grupp. Det betyder att social grupp är viktig i mänskligt liv. Vikten av sociala grupper blir tydligare när vi observerar att människans personlighet utvecklas i sociala grupper. Typen av personlighet beror på vilken typ av grupper han socialiserades i. Hela socialiseringsprocessen passerar genom sociala grupper.

Människan lär sig sin kultur bland de grupper där hon lever. Kultur är ett folks sätt att leva. Sätten att leva kan bara läras genom att leva ett socialt liv med människor. Det betyder att grupplivet är det väsentliga elementet i lärandeprocesser. Alla livets tekniker lärs in i samhället. Därför är social grupp den verkliga läraren.

Grupp livet är ett måste för mänsklighetens kontinuitet. Systemet med äktenskap i samhällen är en universell social händelse. Genom att gifta oss reglerar vi de sexuella relationerna mellan man och hustru. Mänsklighetens huvudmål uppnås genom födelsen av ett barn. Detta är den första gruppen som grundades mellan två människor av motsatta kön. Här grundas en permanent grupp som kallas familj.

Sociala grupper ställer krav till de behövande. På så sätt är behovstillfredsställelsen den bindande kraften bland individerna och förenar dem till social grupp. Samhället har delat in människor i olika grupper efter deras behov och intressen. ”Dessa grupper har en ömsesidig roll i samhället. De hjälper varandra och tillfredsställer människors behov. Institutionernas funktion beror på de grupper av människor som arbetar i dem.