Datorsystemprogramvara Operativsystem och översättare | Kunskaper.se

Datorsystemprogramvara Operativsystem och översättare

Systemprogramvara är program som innehåller instruktioner relaterade till hur hårdvaran och mjukvaran i datorsystemet fungerar. Systemprogramvaran beter sig som en ansvarig och utför ansvaret för den övergripande övervakningen av inmatning, bearbetning och utmatning av data. Med andra ord är det en uppsättning program vars syfte är att öka systemets kapacitet och därmed göra användningen av dator mer effektiv. Denna del av datorn är datortillverkarens domän där en mängd olika funktioner implementeras ganska ekonomiskt. Dessa program kallas även Firmware. Den håller reda på all kringutrustning som är ansluten till datorn och övervakar deras aktiviteter. Det är den nödvändiga programvaran som administrerar och hanterar datorresurserna och driften på bästa möjliga sätt.

 • Systemdatorprogramvaran är uppdelad i två kategorier.

 • Operativsystem
 • Översättare
 • Operativsystem

  Operativ system ( OS) är den viktigaste typen av systemprogramvara och kan definieras som en uppsättning program som koordinerar och styr datoroperationer. Det är ett program eller en serie program som tillhandahåller kommunikation mellan användaren och datorns hårdvara. Huvudfunktionerna i ett operativsystem är:

 • Jobbkontroll
 • Minneshantering
 • Håll reda på datorresurser
 • Producera felmeddelanden

 • Multiprogrammering
 • Arbetsledare
 • Alla dessa funktioner diskuteras i detalj i kapitel 9 under deras individuella ämnen.

 • Översättare

  Översättare är program som konverterar instruktioner på assemblerspråk eller högnivåspråk till maskinspråk eftersom datorn bara kan förstå maskinspråk. Eftersom det är svårt att skriva program på maskinspråk är det därför mer vanligt att låta datorn konvertera programmet genom att använda översättningsprogram.

  Under översättningsprocessen listas fel som upptäckts av översättaren. Varje brott mot en programmeringsregel som anses vara syntaxfel (jämfört med syntaxen för det specifika språket). Om någon instruktion är felaktigt kodad, t.ex. AD istället för ADD i assemblerspråk, visas ett felmeddelande. Logiska fel är de där sekvensen av programmeringssteg inte har kodats korrekt. Dessa kan inte upptäckas under denna process. Under översättningen har maskinen inget sätt att bedöma logiken i ett program. Detta kan endast testas genom att köra eller köra programmet på datorn.

  Om det inte finns några regelöverträdelser i källprogrammet , kommer översättningsprocessen att konvertera alla symboliska instruktioner till motsvarande maskinspråk. Objektprogrammet kan sedan köras eller testas eller så kan det lagras på band, disk eller till och med kort för framtida bearbetning.

 • Översättarnas funktioner

  Kort sagt översättare tillhandahåller stödfunktioner som:

 • Identifiera syntaxfel
 • Tränar ut var objektprogrammet och dess data ska lagras
 • Tillhandahåller länkar till andra program eller rutiner
 • Skriver ut en lista över käll- och objektprogrammen

  Typer av översättare

 • Assemblers
 • Kompilatorer

 • Tolkar
 • Assemblers. Instruktioner för monteringsspråk kommer att konverteras till maskinkod med hjälp av en montör. Assemblers är översättningsprogram som tillhandahålls av datortillverkaren. Eftersom en dator inte kan förstå något annat språk än maskinspråk måste därför ett assemblerspråksprogram översättas till maskinkod för att datorn ska kunna köra det. För det första skrivs hela programmet på assemblerspråket. sedan konverterar assembler alla instruktioner åt gången från assemblerspråk till maskinspråk.

  Kompilatorer. Vid assemblerspråk görs översättningen till maskinspråk av en assembler, på samma sätt, för språk på hög nivå, detta jobb utförs av kompilatorer. En kompilator är ett komplext program som översätter ett program skrivet på ett högnivåspråk (källprogram) till ett motsvarande maskinspråksprogram (objektprogram). Denna process för översättning eller konvertering kallas kompilering. Kompilatorn ändrar varje högnivåinstruktion till många maskinkodinstruktioner. Hela programmet översätts helt med en kompilator innan maskinspråksprogrammet genomförs. Av denna anledning är kompilatorer mer användbara än tolkar. När det väl har kompilerats kan ett program lagras och det kan användas senare utan att det krävs upprepad användning av kompilatorn. Kompilatorn är bara nödvändig igen om ändringar behöver göras i programmet.

 • Tolkar. Det är en annan typ av kompilator som används för att översätta språk på hög nivå. Detta program konverterar språket på hög nivå som BASIC-satser till maskinkoder. Den gör följande:

 • Översätter källan program, en instruktion i taget.
 • Ingen objektkod sparas för framtida användning.
 • Nästa gång instruktionen används måste den en gång tolkas och
  översatt till maskinkoden. Den är därför långsammare än kompilatorn.
 • Den är användbar för att hitta felsökning på ett uttalande för sats när man utvecklar program .
 • Tolkar används ofta på små datorer med begränsat minne. Dessutom slösar dessa tolkar mycket tid och ansträngning om programmet innehåller några fel

 • (vitag.Init = window.vitag.Init || ).push(function { viAPItag.display(”vi_967733680”) })

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg