Definitionen av en uppsats inklusive skrivresurser

Essäer är korta, facklitteraturkompositioner som beskriver, förtydligar, argumenterar eller analyserar ett ämne. Elever kan stöta på essäuppgifter i vilket skolämne som helst och på vilken nivå som helst i skolan, från en personlig ”semester”-uppsats i mellanstadiet till en komplex analys av en vetenskaplig process i forskarskolan. Komponenter i en uppsats inkluderar en introduktion, avhandlingsförklaring, kropp och slutsats.

Skrivande en introduktion

Början av en uppsats kan verka skrämmande. Ibland kan författare börja sin uppsats i mitten eller slutet, snarare än i början, och arbeta baklänges. Processen beror på varje individ och kräver övning för att ta reda på vad som fungerar bäst för dem. Oavsett var eleverna börjar rekommenderas det att introduktionen börjar med en uppmärksamhetsfångare eller ett exempel som hakar på läsaren redan i den allra första meningen.

Inledningen ska innehålla några skrivna meningar som leder läsaren in i huvudpoängen eller argumentet för uppsatsen, även känd som ett avhandlingsuttalande. Vanligtvis är avhandlingens uttalande den allra sista meningen i en introduktion, men detta är inte en regel huggen i sten, trots att den sammanfattar saker och ting fint. Innan de går vidare från inledningen bör läsarna ha en god uppfattning om vad som ska följas i uppsatsen, och de ska inte förväxlas om vad uppsatsen handlar om. Slutligen varierar längden på en introduktion och kan vara allt från ett till flera stycken beroende på uppsatsens storlek som helhet.

Skapa ett avhandlingsutlåtande

Ett examensarbete är en mening som anger uppsatsens huvudidé. Funktionen av ett examensarbete är att hjälpa till att hantera idéerna i uppsatsen. Till skillnad från ett rent ämne är avhandlingsförklaringen ett argument, alternativ eller bedömning som författaren till uppsatsen gör om ämnet för uppsatsen.

A bra avhandlingsförklaring kombinerar flera idéer till bara en eller två meningar. Den inkluderar också ämnet för uppsatsen och klargör vad författarens ståndpunkt är i fråga om ämnet. Vanligtvis hittas i början av en uppsats, avhandlingens uttalande placeras ofta i inledningen, mot slutet av första stycket eller så.

Att utveckla en avhandlingsförklaring innebär att bestämma synpunkter inom ämnet, och att ange detta argument blir tydligt en del av meningen som utgör det. Att skriva ett starkt examensarbete bör sammanfatta ämnet och skapa klarhet för läsaren.

  För informativa uppsatser ska en informativ avhandling deklareras. I en argumenterande eller berättande uppsats bör en övertygande tes eller åsikt fastställas. Skillnaden ser till exempel ut så här:
  • Informativt exemplar av uppsats: För att skapa en bra uppsats måste författaren skapa en solid introduktion, avhandlingsförklaring, kropp och slutsats.
  • Övertygande avhandling Exempel:
  • Uppsatser omgivna kring åsikter och argument är så mycket roligare än informativa uppsatser eftersom de är mer dynamiska, flytande och lär dig mycket om författaren.

Utvecklande stycke

Brödstyckena i en uppsats innehåller en grupp meningar som relaterar till en specifik ämne eller idé kring uppsatsens huvudpunkt. Det är viktigt att skriva och organisera två till tre stycken i hela kroppen för att utveckla det korrekt.

Innan de skriver kan författare välja att beskriva de två till tre huvudargument som kommer att stödja deras avhandlingsutlåtande. För var och en av dessa huvudidéer kommer det att finnas stödpunkter för att driva hem dem. Att utveckla idéerna och stödja specifika punkter kommer att utveckla ett stycke i sin helhet. Ett bra stycke beskriver huvudpunkten, är full av mening och har kristallklara meningar som undviker universella uttalanden.

Avsluta en uppsats med en Slutsats

En slutsats är ett slut eller avslutning på en uppsats. Ofta innehåller slutsatsen en dom eller ett beslut som nås genom resonemanget som beskrivs genom hela uppsatsen. Slutsatsen är ett tillfälle att avsluta uppsatsen med att gå igenom de huvudsakliga punkter som diskuterats som driver hem poängen eller argumentet som anges i avhandlingens uttalande.

Slutsatsen kan också innehålla en takeaway för läsaren, till exempel en fråga eller tanke att ta med sig efter att ha läst. En bra slutsats kan också åberopa en levande bild, inkludera ett citat eller ha en uppmaning till läsare.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Lista över de största städerna i Indien

 • Hur man skriver övertygande personlighetsprofiler

 • Fem fantastiska funktionsidéer för författare

 • Behöver du en kandidatexamen för att få ett journalistjobb?

 • Hur man använder den inverterade pyramiden i nyhetsskrivning

 • 7 Kopieringsövningar för journaliststudenter