Det visste du inte om Testosteron

Vad vet du om det manliga hormonet som styr mannens sexuella utveckling? Testosteronet är inte exklusivt för män men kvinnor har som regel mindre av det. Detta livsviktiga hormon har ansvaret för utveckling av muskelmassa såväl som kroppshårväxt vilket du kanske känner till. Men det finns mer än så att säga om hur testosteronet påverkar vår hälsa.

Vad är testosteron?

Innan vi ser på några fakta om testosteron så bör vi klarlägga vad det handlar om för hormon. Om du vill fördjupa dig i ämnet kan du besöka Testosteron.se men snabbt sagt så rör det sig om ett steroidhormon. Hormonet spelar en avgörande roll i manlig sexuell utveckling och andra fysiologiska funktioner som rör både manlig och kvinnlig biologi.

Testosteron produceras också i mindre mängder i kvinnors äggstockar och binjurar. Testosteronnivåerna i kroppen sjunker naturligt när män åldras, men vissa livsstilsfaktorer och medicinska tillstånd kan också påverka testosteronproduktionen på ett negativt såväl som positivt sätt.

Några fakta om testosteron du kanske inte kände till:

Testosteron och mental hälsa

Testosteron förknippas ofta med fysiska egenskaper men hormonet spelar också en roll för vår mentala hälsa. Studier har visat att låga testosteronnivåer kan bidra till depression och ångest hos män. 

Testosteronbehandling kan förbättra humöret hos män med låga testosteronnivåer. På grund av detta är det också många som efterfrågar testosteronkontroll vilket har lett till rekommendationer från sjukvården att undvika dessa i den mån det är möjligt!

Testosteron och bentäthet

Testosteron är viktigt för att upprätthålla en sund bentäthet. Låga testosteronnivåer har kopplats till osteoporos och ökad risk för benfrakturer hos män. Relevanta behandlingar med hormonet har visat sig förbättra bentätheten hos män med låga testosteronnivåer.

Testosteron och hjärthälsa

Testosteron har även kopplats till kardiovaskulär hälsa, det vill säga hjärthälsa. Studier har visat att låga testosteronnivåer kan öka risken för hjärtsjukdomar och stroke hos män. Förhållandet mellan testosteron och kardiovaskulär hälsa är dock ett komplext område. 

Det är inte så enkelt att vi kan säga mer testosteron och mindre hjärtsjukdom. Mer forskning behövs för att helt förstå sambandet.

Testosteron och fysisk prestation

Hormonet har länge förknippats med fysisk prestation. Det är känt för att öka muskelmassa och styrka. Detta är något som den som idrottar är väldigt intresserad av. Det är dock olagligt att använda sig av hormonet med syftet att förbättra resultat inom idrott. Det finns faror med att göra detta eftersom felaktig användning kan ge skadliga biverkningar.

Testosteron och kvinnors hälsa

Även om testosteron som nämnt ovan främst är förknippat med manlig sexuell utveckling så spelar det också en roll för kvinnors hälsa. Kvinnor producerar testosteron i mindre mängder än män men det är fortfarande ett viktigt ämne för ben- och muskelhälsa. Kvinnor med låga testosteronnivåer kan uppleva minskad libido, trötthet och förlust av muskelmassa.

Ett hormon med så viktig roll i vår kropp

Sammanfattningsvis kan vi säga att testosteronet är ett hormon som spelar så många viktiga roller i vår kropp. Det påverkar vår mentala hälsa, vår bentäthet såväl som hjärtats funktion. Genom att förstå mindre kända fakta om testosteron kan vi fatta bättre beslut om vår hälsa som förhoppningsvis ökar vårt välbefinnande. Det är dock viktigt att notera att testosteronterapi endast bör användas under överinseende av sjukvårdspersonal.

Relaterade Inlägg