Divertirse konjugation på spanska, översättning, exempel

Det spanska verbet divertirse betyder att ha kul eller att ha det bra. Divertirse är ett reflexivt verb — det åtföljs av de reflexiva pronomenen (me, te, se, nos, os, se). Också är divertirse ett -ir stambytande verb, vilket betyder att i många konjugationer, när vokalen e i verbets rot betonas, övergår den till dvs. Till exempel yo me divierto (Jag har kul). I andra konjugationer ändras e helt enkelt till i, som i ella se divirtió (hon hade roligt).

Dessa artiklar inkluderar divertirse konjugationer i nutid, förflutna och framtida indikativ, nutid och dåtid konjunktiv, imperativ och andra verbformer.

Använda Divertir och Divertirse

Används reflexmässigt, divertirse betyder att ha kul eller att ha det bra. Detta verb kan emellertid också användas icke-reflexivt, som divertir. I så fall är det ett transitivt verb som betyder att underhålla eller roa någon. Till exempel, El payaso divierte a los niños (Clownen roar barnen). Du kommer att märka att när divertir används så handlar det oftast om att roa människor, och av den anledningen måste du ta med prepositionen a, även kallad det personliga a, mellan verbet och det direkta föremålet.

Något annat att notera om verbet divertir är att dess particip, divertido, används som ett adjektiv som helt enkelt betyder ” roligt”. Till exempel La fiesta fue muy divertida (festen var väldigt rolig).

Avled nutid Indikativ

I den nuvarande indikationen, lägg märke till stamändringen e till ie i alla konjugationer utom nosotros och vosotros.

Yo me divierto en el festival.

Jag har kul på festivalen.

Du har kul på bio.

Yome divierto

te diviertes

Tú te diviertes en el cine.

Usted/él/ella
se divierte

Ella se divierte con sus amigos.Hon har kul med sina vänner.

Nosotros

nos divertimos

Nosotros nos divertimos durante las vacaciones. Vi har kul under semestern.Vosotros

os divertís

Vosotros os divertís en la playa.Du har kul på stranden.

Ustedes/ellos/ellas

se divierten

Ellos se divierten con su familia.De har roligt med sin familj.

Avleda Preterite Indikativ

I preteritumsindikationen ändras stammen från e till i endast för tredje persons konjugationer (él/ella/usted/, ellos/ellas/ ustedes).

Yo

me divertíYo me divertí en el festival.Jag hade kul på festivalen.

te divertiste

Tú te divertiste en el cine.

Du hade kul på bio.

Usted/él/ella

se divirtióElla se divirtió con sus amigos.Hon hade kul med sina vänner.

Nosotros

nos divertimos

Nosotros nos divertimos durante las vacaciones. Vi hade kul under semestern.

Vosotros

os divertisteisVosotros os divertisteis en la playa.Du hade kul på strand.

Ustedes/ellos/ellas

se divirtieron

Ellos se divirtieron con su familia.De hade roligt med sin familj.

Divertirse Imperfect Indicative

Den imperfekta tiden kan översättas som ”brukade ha roligt” eller ”hade roligt”. Det används för att prata om återkommande eller pågående handlingar i det förflutna.

Yo

Yo me divertía en el festival.

Jag brukade ha kul på festivalen.

te divertías

me divertía
Tú te divertías en el cine.
Du brukade ha kul på bio.

Usted/él/ella

se divertíaElla se divertía con sus amigos.Hon brukade ha kul med sina vänner.

Nosotros

nos divertíamosNosotros nos divertíamos durante las vacaciones. Vi brukade ha kul under semestern.

Vosotros

os divertíais

Vosotros os divertíais en la playa.

Du brukade ha kul på stranden.

Ustedes/ellos/ellas

se divertíanEllos se divertían con su familia.

De brukade ha kul med sin familj.

Avleda framtidsindikation

Yo me divertiré en el festival.
Yo
me divertiré
Jag kommer att ha kul på festivalen.

te divertirás

Tú te divertirás en el cine.

Du kommer att ha kul på bio.

Usted/él/ella

se divertiráElla se divertirá con sus amigos.

Hon kommer att ha kul med hennes vänner.Nosotros

nos divertiremos

Nosotros nos divertiremos durante las vacaciones.Vi ska ha kul under semestern.

Vosotrosos divertiréisVosotros os divertiréis en la playa.

Du kommer att ha kul på stranden.

Ustedes/ellos/ellas

se divertiránEllos se divertirán con su familia. De kommer att ha kul med sin familj.

Divertirse Periphrastic Future Indicative

När man konjugerar ett reflexivt verb i den perifrastiska framtiden kan det reflexiva pronomenet gå före det konjugerade verbet ir (att gå), eller så kan det bifogas i slutet av infinitivverbet. Du kan till exempel säga Me voy a divertir eller Voy a divertirme.

me voy a divertir

Yo
Yo me voy a divertir en el festival.Jag ska ha kul på festivalen.

te vas a divertirTú te vas a divertir en el cine.Du ska ha kul på bio.Usted/él/ella

se va a divertirElla se va a divertir con sus amigos.Hon kommer att ha kul med sina vänner .

Nosotros

nos vamos a divertir

Nosotros nos vamos a divertir durante las vacaciones. Vi ska ha kul under semestern.Vosotros

os vais a divertirVosotros os vais a divertir en la playa.

Du ska ha kul på stranden. Ustedes/ellos/ellas

se van a divertirEllos se van a divertir con su familia.

De ska ha kul med sin familj.

Divertirse Villkorlig indikativ

Den villkorliga tiden används för att tala om möjligheter eller sannolikheter. Det är översatt till engelska som ”skulle ha kul.”

Yo

me divertiría

Tú te divertirías en el cine si te dejaran ir.

Ella se divertiría con sus amigos si vivieran cerca.

Hon skulle ha kul med sina vänner om de bodde i närheten.

Nosotros

nos divertiríamos

Vosotros

Vosotros os divertiríais en la playa si hiciera buen tiempo.

Ustedes/ellos /ellas

se divertirían

Yo me divertiría en el festival si pudiera ir.
Jag skulle ha kul på festivalen om jag fick gå.
te divertirías
Du skulle ha kul på bio om de låter dig gå.
Usted/él/ella
se divertiría
Nosotros nos divertiríamos durante las vacaciones, pero tenemos que quedarnos en casa.
Vi skulle ha kul under semestern, men vi måste stanna hemma.
os divertiríais
Du skulle ha kul på stranden om du hade bra väder.
Ellos se divertirían con su familia si quisieran.
De skulle ha kul med sin familj om de ville.

Avleda Present Progressiv/Gerund Form

Presens particip eller gerund används för att bilda progressiva verbformer som presens progressiva. Vid konjugering av reflexiva verb placeras det reflexiva pronomenet före det konjugerade hjälpverbet estar, eller så kan det bifogas i slutet av presens particip. Till exempel kan du säga me estoy divirtiendo eller estoy divirtiéndome (Jag har roligt). Lägg märke till att gerunden för divertirse har stambytet e till i.

Ella está divirtiéndose con sus amigos.

Hon har roligt med sina vänner.

Nuvarande Progressive av Divertirse
se está divirtiendo / está divirtiéndose )

Avleda particip

Particip för -ir verb bildas genom att lägga till ändelsen -ido, och det kan användas för att bilda sammansatta tider som presens perfektum. Vid böjning av reflexiva verb i sammansatta tider måste det reflexiva pronomenet placeras före det böjda hjälpverbet haber.

Ella se ha divertido co n sus amigos.

Divertirse Present Konjunktiv

Lägg märke till att i konjunktivstämningen sker en stambyte e till ie i vissa konjugationer och e till i i andra konjugationer.

Present Perfect of Divertirse
se ha divertido
Hon har haft kul med sina vänner.

Min mamma vill att jag ska ha kul på festivalen.

Que tú

te diviertas
Que yo
me diviertaMi mamá quiere que yo me divierta en el festival.
Tu novio espera que tú te diviertas en el cine.Din pojkvän hoppas att du har kul på bio.Que usted/él/ella

se diviertaSus padres quieren que ella se divierta con sus amigos.Hennes föräldrar vill att hon ska ha kul med sina vänner.

Que nosotros

nos divirtamosLos maestros esperan que nosotros nos divirtamos durante las vacaciones.Lärarna hoppas att vi har roligt under semestern.

Que vosotros

os divirtáisCarlos recomienda que vosotros os divirtáis en la playa.

Carlos rekommenderar att du har kul på stranden. Que ustedes/ellos/ellas

se diviertan Es importante que ellos se diviertan con su familia.

Det är viktigt att de har roligt med sin familj.

Divertirse Imperfekt konjunktiv

Den imperfekta konjunktiven kan konjugeras på två olika sätt, båda anses vara korrekta. Båda inkluderar också stambytet e till i.

Alternativ 1

Que yo

me divirtiera

Que tú

Mi mamá quería que yo me divirtiera en el festival.
Min mamma ville att jag skulle ha kul på festivalen.

te divirtierasTu novio esperaba que tú te divirtieras en el cine.Din pojkvän hoppades att du skulle göra det ha kul på bio.

Que usted/él/ella

se divirtiera

Sus padres querían que ella se divirtiera con sus amigos.

Hennes föräldrar ville att hon skulle ha kul med sina vänner.

Que nosotros

nos divirt iéramos

Los maestros esperaban que nosotros nos divirtiéramos durante las vacaciones.

Lärarna hoppades att vi skulle ha kul under semestern.

Que vosotrosos divirtieraisCarlos recomendaba que vosotros os divirtierais en la playa.

Carlos rekommenderade att du ska ha kul på stranden.

Que ustedes /ellos/ellas

se divirtieranEra importante que ellos se divirtieran con su familia.Det var viktigt att de hade roligt med sin familj.

Alternativ 2

me divirtiese

Que yo
Mi mamá quería que yo me divirtiese en el festival.
Min mamma ville att jag skulle ha kul på festivalen.

Que tú

te divirtieses

Tu novio esperaba que tú te divirtieses en el cine.Din pojkvän hoppades att du skulle ha kul på filmerna.Que usted/él/ella

se divirtiska )

Sus padres querían que ella se divirtiese con sus amigos. Hennes föräldrar ville att hon skulle ha kul med sina vänner.

Que nosotros

nos divirtiésemosLos maestros esperaban que nosotros nos divirtiésemos durante las vacaciones.The lärarna hoppades att vi skulle ha kul under semestern.Que vosotros

os d ivirtieseis

Carlos recomendaba que vosotros os divirtieseis en la playa.

Carlos rekommenderade att du ska ha kul på stranden.

Que ustedes/ellos/ellas

se divirtiesenEra importante que ellos se divirtiesen con su familia.

Det var viktigt att de hade roligt med sin familj.

Divertirse Imperative

För att ge order eller kommandon kan du använda imperativ stämning. Det finns både positiva och negativa kommandon. Lägg märke till att stammen e ibland ändras till ie och ibland till i i imperativet. Observera också att placeringen av det reflexiva pronomenet är olika i de positiva och negativa kommandona.

Positiva kommandon

diviértete
¡Diviértete en el cine! Ha kul på bio! Usted

diviértase¡ Diviértase con sus amigos!

Ha kul med dina vänner!

Nosotros

divirtámonos¡Divirtámonos durante las vacaciones! Låt oss ha kul under semestern !

Vosotros

divertiros¡Divertiros en la playa! Ha kul på stranden!

Ustedes

diviértanse¡Diviértanse con su familia!

Ha kul med din familj!

Negativa kommandon

notera diviertas

¡No te diviertas en el cine!
Ha inte kul på bio! Usted

no se divierta¡No se divierta con sus amigos!Ha inte kul med dina vänner!

Nosotros

nos divirtamos

¡Nos divirtamos durante las vacaciones! Låt oss inte ha kul under semestern!

Vosotros

no os divirtáis )

¡No os divirtáis en la playa!

Ha inte kul på stranden!

Ustedesno se diviertan

¡No se diviertan con su familia!Ha inte kul med din familj!