Fem generationer av datorer | Kunskaper.se

Fem generationer av datorer

Utvecklingen av datorutveckling är kopplad till de olika datorgenerationerna. Alla fem generationer av datorer har distinkt teknisk utveckling, unika egenskaper samt fördelar och nackdelar. Varje utveckling gör att datorer blir kompakta, kraftfulla, effektiva och billigare.

 • Denna första generationens datorer använde vakuumrör och magnetiska kärnor. Användning av magnettrumma för primär förvaring. Värme och storleksproblem. Magnettejp ersatte hålkort som sekundär lagring. Programmerad i maskinspråk. Användningen av vakuumslangen i datorer brukar betraktas som början på datoråldern. Några exempel är IBM 650 & 701, UNIVAC, EDVAC och ENIAC.

  Egenskaper

    Baserat på vakuumteknik
    Endast maskinspråk stöds
     Dyrt och opålitligt
      Problem med större storlek och portabilitet

       Värmegenereringsproblem

        Långsamma in-/utgångsenheter

       Använd o f halvledarkomponenter (transistorer och dioder). Mindre i storlek jämfört med 1st

       Egenskaper

      Mer pålitlig än 1st

       Använda assemblerspråk

        Förbättrad noggrannhet

         Data beräknade i mikrosekunder

       Dyrt

       1. Luftkonditionering behövs
      1. Underhåll krävs
     1. Uppvärmningsproblem fanns

    I tredje generationens datorer ägde integrerade kretsar rum av transistorer där en IC har många transistorer, resistorer. Jack Kilby bjöd in kretsen. Denna utveckling ökade in-/utdata, bearbetning och lagringsmöjligheter. Tidsramen mättes i nanosekunder och sedan pikosekunder, och datorminnet blev flyktigt. Tidsdelning och multiprogrammering problem- och procedurorienterade programmeringsspråk. Minidatorer kom till stor användning. Exempel på tredje generationens PDP (personlig databehandlare), IBM 360 Series UNIVAC 1106 / 1108, Honeywell 6000 series

    Egenskaper

      Integrerade kretsar användes

     Pålitlig och mindre i storlek

    Ökad kommersiell produktion

    Dyrt

    1. Mindre el och underhåll

    AC behövs

     Språk på hög nivå
      Används för allmänna ändamål
      Mus och nyckelord var används som indataenheter

     Datorerna i fjärde generationen baserade på Mycket storskaliga integrerade kretsar VLSI. VLSI-kretsar med 5000 transistorer i ett enda chip som möjliggjorde mikrodatorerna i fjärde generationen. Den allra första mikroprocessorn producerad av Ted Hoff och introducerades av i november 1971 som Intel 4004 för allmänheten. Den här generationens datorer är mer kraftfulla, pålitliga och billigare än den tidigare. Det födde persondatorrevolutionen. Exemplen på fjärde generationens datorer är CRAY-1 & CRAY X-MP (superdatorer), Apple, IBM och Macintosh.

   1. Virtuellt minne
   2. Distribuerat operativsystem

    Revolution of Personal Computers

   3. Kompakt design
   4. Internetkoncept introducerat

    Ingen luftkonditionering behövs

     Utveckling i datornätverk

      Ea dumt tillgängligt för allmänheten
    1. Språk på hög nivå som används C, C++ och DBASE etc.
    2. I den femte datorgenerationen uppgraderad till Ultra Large Scale Integrationskretsar (ULSI). Denna utveckling blev möjlig av utveckling av mikroprocessorchip med miljontals elektronikkomponenter. 5th

     Egenskaper

       ULSI Circuits
       Baserat på parallell bearbetning

      Baserat på artificiell intelligens (IA)

      Baserat på neutral språkbehandling
       Användarvänligt gränssnitt
        Mer kompakt design

       Billigare priser och tillgänglighet för allmänheten

     I 5th generation högnivåspråk använder som Java, C++ etc.