Förhållandet mellan sociologi och psykologi – Sociologianteckningar

Släktskapet mellan sociologi och psykologi – sociologianteckningar

Psykologi är studiet av sinnet. Det leder med människans psykologiska process som att tänka, lära och komma ihåg. Moderna psykologer studerar också motivation, känslor och känslor hos en person. Sociologi och socialpsykologi är relaterade till varandra när det gäller att använda sådana termer.

Sociologi studerar människans socialisering och de psykologiska faktorer som är ansvariga för personlighetsutveckling. Den handlar om hur en person beter sig i samhället, lära sig och anta symboler från andra. Alla dessa saker mäts i psykologi, vilket ger en bestämd form åt social struktur. Sociologi är ett speciellt hjälpmedel för psykologi medan psykologi också är ett speciellt hjälpmedel för sociologi.

Socialpsykologi bygger mest på experiment där en faktor som ”socialt tryck” manipuleras för att se vilken effekt det har. Dessutom är det mycket lätt att genomföra ett experiment inom området socialpsykologi. Även om experiment är lätt inom socialpsykologi

är det svårt i sociologi på grund av den komplexa karaktären hos sociologernas problem. . Så de använder ofta undersökningar etc för att undersöka saken. Trots att båda har skillnaderna, psykologi studerar individer medan sociologi är sammankopplat i samhället och grupplivet. Sociologer studerar samhället utifrån samhällens synvinkel medan psykologer studerar det från psykologiska faktorer.