Förklara Urbaniseringsprocessen | Kunskaper.se

Förklara urbaniseringsprocessen

Urbaniseringsprocessen

Följande är urbaniseringsprocessen.

   Koncentration. Denna första fas i urbaniseringsprocessen är koncentrationen av människor som bor på en liten plats mot staden där aktiviteterna är i mångfald.

    Segregation. I detta steg uppstår den ikonologiska skillnaden på grund av mångfald i aktiviteter. I dessa aktiviteter identifieras vissa geografiskt eller relaterade till särskilda områden i staden. På detta sätt utvecklar staden ett distinkt finansdistrikt, ett handelscentrum och en bostadssektor, var och en separat från de andra.

    Innovation. Städer är aldrig statiska. Varje differentialområde är öppet för ekologisk invasion av nya aktiviteter eller befolkningsförändringar. Till exempel; industrier kan inrättas som täcker ett bostadsområde.

   1. Efterföljd

    . När väl denna process av ekologisk invasion är mer eller mindre avslutad, har succession inträffat. Det är en aktivitet där grupp människor måste ersättas med en annan.