Hur använder du dubbla prepositioner på tyska?

De flesta tyska prepositioner följs alltid av samma kasus, men dubbla prepositioner (även kallade tvåvägs- eller tvivelaktiga prepositioner) är prepositioner som kan ta antingen ackusativ eller dativ.

Vad Är de dubbla prepositionerna på tyska?

Det finns nio av dessa dubbla prepositioner:

 • en
 • auf
 • hinter
 • neben
 • i
 • över
 • under vor

zwischen

Hur avgör man om en dubbel preposition är dativ eller ackusativ?

När en dubbel preposition svarar på frågan ” vart?” (wohin?) eller ”vad med?” (worüber?), tar det ackusativfallet. När man svarar på frågan ”var” (wo?), tar det dativfallet .

Med andra ord hänvisar ackusativprepositionerna vanligtvis till en handling eller rörelse till en annan plats, medan dativprepositionerna hänvisar till något som inte ändrar plats.

Tänk på de engelska fraserna ”han hoppar i vattnet” kontra ”han simmar i vattnet.” Den första svarar på en ”vart”-fråga: Var hoppar han? In i vattnet. Eller på tyska, in das Wasser eller ins Wasser. Han byter plats genom att flytta från land till vattnet.

Den andra frasen representerar en ”var”-situation. Var simmar han? I vattnet. På tyska, in dem Wasser eller im Wasser. Han simmar inne i vattenmassan och rör sig inte in och ut från den ena platsen.

För att uttrycka de två olika situationerna använder engelska två olika prepositioner: in eller in. För att uttrycka samma idé använder tyska en preposition — in — följt av antingen ackusativ kasus (rörelse) eller dativ (plats).

Mer om att använda det ackusativa fallet

Om du vill förmedla en riktning eller destination i en mening, du måste använda ackusativ. Dessa meningar kommer alltid att svara på frågan vart/wohin?

Till exempel:

 • Dö Katze springt auf den Stuhl. | Katten hoppar på (till) stolen.
 • Vem springt die Katze? Auf den Stuhl. | Var hoppar katten? På(till) stolen.

  Akkusativ case används också när man kan fråga vad sägs om/worüber?

  Till exempel:

 • Sie diskutieren über den Film. | De diskuterar filmen.
 • Worüber diskutieren sie? Över den film. | Vad pratar de om? Om filmen.
Mer om att använda dativfallet

Dativfallet används för att indikera en stabil position eller situation. Det svarar på frågan var/wo? Till exempel:

Die Katze sitzt auf dem Stuhl. (Katten sitter på stolen.)

Dativet används också när det inte finns någon särskild riktning eller mål avsett. Till exempel:

Sie ist die ganze Zeit in der Stadt herumgefahren.| (Hon körde runt på stan hela dagen.)

Kom ihåg att ovanstående regler endast gäller för dubbla prepositioner. Prepositioner med endast dativ kommer alltid att förbli dativ, även om meningen indikerar rörelse eller riktning. På samma sätt kommer prepositioner som endast är ackusativ alltid att förbli ackusativ, även om ingen rörelse beskrivs i meningen.

Smarta sätt att komma ihåg tyska prepositioner

”Pil” verser ”Blob”

Vissa tycker det är lättare att komma ihåg ackusativ kontra- dativ regel genom att tänka på den ”ackusativa” bokstaven A på dess sida, som representerar en pil ( > ) för rörelse i en specifik riktning, och dativbokstaven D på dess sida för att representera en klump i vila. Hur du minns skillnaden spelar förstås liten roll, så länge du har en klar förståelse för när en tvåvägspreposition använder dativ eller ackusativ.

Rimtid —

Använd följande rim för att komma ihåg dubbla prepositioner:

En , auf, hinter, neben, in, über, unter, vor und zwischen
stehen mit dem vierten Fall, wenn man fragen kann “wohin,”

mit dem dritten steh’n sie so,

daß man nur fragen kann “wo.”

Översatt:

Vid, på, bakom, nära, i, över, under, före och mellan

Gå med det fjärde fallet, när man frågar ”vart”

Det tredje fallet är annorlunda: Med det kan du bara fråga var.

Dubbla prepositioner och exempelsatser

Följande diagram listar ett exempel på dativ och ackusativ kasus för flera dubbla prepositioner.

PrepositionDefinitionDativexempelAkkusativt exempel
envid, av, påDer Lehrer steht an der Tafel.Läraren står vid tavlan.

Der Student schreibt es an die Tafel.

Eleven skriver det på tavlan.

aufpå, påSie sittt auf dem Stuhl.

Hon sitter på stolen.

Er legt das Papier auf den Tisch.Han lägger papperet på bordet.hinter

Bakom
Das Kind steht hinter dem Baum.
Barnet står bakom trädet.

Die Maus läuft hinter die Tür.

Musen springer bakom dörren.

neben

bredvid, nära, bredvid

Ich stehe neben der Wand.
Jag står bredvid väggen.

Ich setzte mich neben ihn.

Jag satte mig bredvid honom.

i

in, in, till

Die Socken sind in der Schublade.

Strumporna ligger i lådan.

Der Junge geht in die Schule.

Pojken går i skolan.

över

över (ovan), ungefär, tvärsöver

Das Bild hängt über dem Schreibtisch.
Bilden hänger över skrivbordet.

 

 

Öffne den Regenschirm über meinen Kopf.

Öppna paraplyet över mitt huvud.

underenligt nedanDie Frau schläft unter den Bäumen.

Kvinnan sover under träden.

Der Hund läuft unter die Brücke.

Hunden springer under bron.

zwischenmellan

Der Katze stand zwischen mir und dem Stuhl.

Katten är mellan mig och stolen.

Sie stellte die Katze zwischen mich und den Tisch.
Hon satte katten mellan mig och bordet.

Testa dig själv

Svara på denna fråga: Är

 

in der Kirche dativ eller accusa tiv? Wo eller

wohin?

Om du tror att in der Kirche är dativ och frasen svarar på frågan ”va?” då har du rätt. In der Kirche betyder ”i (inuti) kyrkan,” medan in die Kirche betyder ”in i kyrkan” (wohin?).

Nu ser du ännu en anledning till varför du behöver känna till dina tyska kön. Att veta att ”kyrka” är die Kirche, vilket ändras till der Kirche i dativfallet, är ett väsentligt element för att använda vilken preposition som helst, men speciellt tvåvägs ettor.

Nu ska vi sätt Kirche fraserna i meningar för att ytterligare illustrera poängen:

  Akkusativ: Die Leute gehen in die Kirche. Folket går in i kyrkan.

  Dativ: Die Leute sitzen in der Kirche. Folket sitter i kyrkan.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Lista över de största städerna i Indien

  • Hur man skriver övertygande personlighetsprofiler

  • Fem fantastiska funktionsidéer för författare

  • Behöver du en kandidatexamen för att få ett journalistjobb?

  • Hur man använder den inverterade pyramiden i nyhetsskrivning

  • 7 Kopieringsövningar för journaliststudenter