Hur man använder ”Est-ce Que” för att ställa frågor på franska

Est-ce que (uttalas ”es keu”) är ett franskt uttryck som är användbart för att fråga en fråga. Bokstavligt översatt betyder den här frasen ”är det att…”, även om det i konversationer sällan tolkas på det sättet. Istället är det en bekvämlighet för vardaglig franska, en frågefras som lätt förvandlar ett uttalande till en fråga. Det är en lite informell konstruktion; det mer formella eller artiga sättet att ställa frågor är med inversion, vilket innebär att invertera det normala pronomenet/substantivet + verbordningen.

Men i vardagligt talad franska, est-ce que är mycket vanligare eftersom det gör inverteringen åt dig: Est-ce que är inversionen av c’est que. (Observera att ett bindestreck krävs mellan ce och )est när de inverteras till est-ce.) Ordföljden av den ursprungliga meningen förblir exakt densamma; du lägger bara till den redan inverterade frasen est-ce que längst fram i meningen. Denna enkla struktur fungerar bäst för ja/nej-frågor. Till exempel:

 • Tu travailles. / Est-ce que tu travailles? > Du jobbar. / Jobbar du?
 • Paulette l’a trouvé. / Est-ce que Paulette l’a trouvé? > Paulette hittade det. / Hittade Paulette det?

Vous n’avez pas faim. / Est-ce que vous n’avez pas faim? > Du är inte hungrig. / Är du inte hungrig? ELLER Är du inte hungrig?

Observera att que måste dra ihop sig när det följer ett ord som börjar med en vokal:

 • Elle est arrivée. / Est-ce qu’elle est arrivée? > Hon har kommit. / Har hon kommit?
 • Il ya des problèmes. / Est-ce qu’il ya des problèmes? > Det finns problem. / Finns det problem?
 • Anny vient avec nous. / Est-ce qu’Anny vient avec nous? > Anny följer med oss. > Följer Anny med oss?

För att fråga frågor som frågar efter information som ”vem”, ”vad”, ”var”, ”när”, ”varför” och ”hur”, placerar ett frågepronomen, adverb eller adjektiv före est-ce que. Till exempel:

 • Qui est-ce que vous avez vu? > Vem såg du?​
 • Quand est-ce que tu vas partir? > När ska du åka?​
 • Quel livre est-ce qui’il veut? > Vilken bok vill han ha?

Kom ihåg att est-ce que är inversionen av c’est que, vilket betyder bokstavligen , ”Det är det.” Det är därför ett bindestreck krävs mellan est och ce: c’est = ce + est som inverteras till est-ce.

Beroende på deras plats i meningen, variationerna qu’est-ce qui och qui est-ce qui är också användbara, men att förstå dem kräver ytterligare diskussion om frågepronomen. För nu kommer här en sammanfattning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Tyska låneord på engelska

 • Vet du hur man använder tyska modala verb?

 • Hur räknar du på tyska från 0 till 20?

 • Det tyska verbet Wissen (att veta) konjugerat

 • Hur man konjugerar de italienska verben för att irritera

 • Hur man säger ”Jag älskar dig” på tyska