Hur man skapar en enkel adressbok med PHP

01

av 06

Databasen

För att skapa denna databas måste du köra denna kod:

CREATE TABLE-adress (id INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMAR Y KEY, namn VARCHAR(30), telefon VARCHAR(30), e-post VARCHAR(30)); INSERT INTO address (namn, telefon, e-post) VÄRDEN ( "Alexa", "430-555-2252", "sunshine@fakeaddress.com"), ( "Devie", "658-555-5985", "potato@monkey" .us" )

Detta skapar våra databasfält och lägger in ett par tillfälliga poster för dig att arbeta med. Du skapar fyra fält. Den första är ett självökande nummer, sedan namn, telefon och e-post. Du kommer att använda numret som ett unikt ID för varje post när du redigerar eller raderar.

 
02
av 06
 
 

Anslut till databasen

<title>Adressbok</head> <body> <body><pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> <div id="adslot_1-0" class="comp mntl-sc-block-adslot adslot mntl-block"> <p id="mntl-sc-block_2-0-7" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> <pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> läge, som istället för att skriva ny data skriver över gamla data med hjälp av <strong>VAR</strong> klausul för att se till att den bara skrivs över för lämpligt ID. <pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> </div> <div id="adslot_1-0-3" class="comp mntl-sc-block-adslot adslot mntl-block"><div class="item-number"> <div id="list-marker_1-0-4" class="comp list-marker list-marker--numbers"> <span class="heading-toc" id="toc-removing-data"> <div class="item-number"> <div class="item-number">05<div class="item-number"> <div class="total"> av 06<div class="item-number"> </div> <div class="item-number"> <h2 id="mntl-sc-block_2-0-15" class="comp mntl-sc-list-item-title mntl-sc-block reference-sc-block-heading mntl-sc-block-heading"><h2 id="mntl-sc-block_2-0" class="comp mntl-sc-list-item-title mntl-sc-block reference-sc-block-heading mntl-sc-block-heading"> <pre id="mntl-sc-block_2-0-16" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> <figure id="mntl-sc-block_2-0-1" class="comp mntl-sc-block reference-sc-block-image mntl-sc-block-image figure-landscape figure-low-res"> Ta bort data <h2 id="mntl-sc-block_2-0" class="comp mntl-sc-list-item-title mntl-sc-block reference-sc-block-heading mntl-sc-block-heading"> <div class="img-placeholder" style="padding-bottom:41.0%;"> <p id="mntl-sc-block_2-0-17" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> <p id="mntl-sc-block_2-0-4" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html">if ( $mode=="ta bort") { mysql_query ("RADERA FRÅN-adress där id=$id"); Skriv ut "Inlägget har tagits bort </td>"; } <div id="adslot_1-0" class="comp mntl-sc-block-adslot adslot mntl-block"> <p id="mntl-sc-block_2-0-4" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> <div id="adslot_1-0-4" class="comp mntl-sc-block-adslot adslot mntl-block"> För att ta bort data vi frågar helt enkelt databasen för att ta bort all data relaterade till post-ID:t. <pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> </div> <div id="adslot_1-0-4" class="comp mntl-sc-block-adslot adslot mntl-block"></span> <div id="list-marker_1-0-5" class="comp list-marker list-marker--numbers"> <div id="list-marker_1-0-5" class="comp list-marker list-marker--numbers"> <div class="item-number"> <div class="item-number">06<div class="item-number"> <h2 id="mntl-sc-block_2-0" class="comp mntl-sc-list-item-title mntl-sc-block reference-sc-block-heading mntl-sc-block-heading"> av 06<div class="total"> <div class="item-number"> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"> <pre id="mntl-sc-block_2-0-19" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"><span class="mntl-sc-block-heading__text"> <th width=100> <figure id="mntl-sc-block_2-0-1" class="comp mntl-sc-block reference-sc-block-image mntl-sc-block-image figure-landscape figure-low-res"> Adressboken <h2 id="mntl-sc-block_2-0" class="comp mntl-sc-list-item-title mntl-sc-block reference-sc-block-heading mntl-sc-block-heading"> <figure id="mntl-sc-block_2-0-1" class="comp mntl-sc-block reference-sc-block-image mntl-sc-block-image figure-landscape figure-low-res"> <h2 id="mntl-sc-block_2-0-18" class="comp mntl-sc-list-item-title mntl-sc-block reference-sc-block-heading mntl-sc-block-heading"> </pre><p> $data = mysql_query("VÄLJ FRÅN-adress ORDER BY name ASC") eller die(mysql_error); Skriv ut "</p><table>Adressbok</h2><table>"; Skriv ut "</p><th width=200>"; Skriv ut "</tr><table border cellpadding=3>Namn</th></th><p>Telefon</th><th width=100 colspan=2>E-post</th><th width=100 colspan=2>Administration</th><p><input type="text" name="email"/>"; Skriv ut "<a href=mailto:".$info['email'] . "> . "?mode=add>Lägg till kontakt</p><p id="mntl-sc-block_2-0-20" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"></td><p>"; while($info = mysql_fetch_array( $data )) { Skriv ut "<input type="text" name="email"/></td><p>".$info['name'] . "</tr><p> "; Skriv ut "</tr><p>".$info['phone'] . "</tr><p> "; Skriv ut "</tr><p> <a href=mailto:".$info['email'] . ">" .$info['email'] .</a> <a href=mailto:".$info['email'] . ">"<a href=" .$_SERVER[’PHP_SELF’]. "?id=" . $info['id'] ."&name=" . $info['name'] . "&phone=" . $info['phone'] ."&email=" . $info['email'] . "&mode=edit><input type="text" name="email"/>";</a> <a href=mailto:".$info['email'] . ">Skriv ut "</tr><p></a> . "?id=" . $info['id'] ."&name=" . $info['name'] . "&telefon=" . $info['phone'] ."&email=" . $info['email'] . "&mode=edit>Redigera</html><input type="text" name="email"/> "; Skriv ut "</tr><p> . "?id=" . $info['id'] ."&mode=remove>Ta bort<a href=" .$_SERVER[’PHP_SELF’]. "?id=" . $info['id'] ."&name=" . $info['name'] . "&phone=" . $info['phone'] ."&email=" . $info['email'] . "&mode=edit></tr><p><input type="text" name="email"/>"; } Skriv ut "</em>"; ?></p><p id="mntl-sc-block_2-0-21" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"><p id="mntl-sc-block_2-0-22" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"><pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> </pre><p id="mntl-sc-block_2-0-21" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> Den nedre delen av skriptet hämtar faktiskt data från databasen, lägger den i en array och skriver ut den. Använda <strong>PHP_SELF</p><div id="list-marker_1-0-4" class="comp list-marker list-marker--numbers"> funktion med faktiska databasdata, vi kan länka för att lägga till läge, redigeringsläge och ta bort läge. Vi skickar lämpliga variabler inom varje länk för att låta skriptet veta vilket läge som behövs.</p> <pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"><p id="mntl-sc-block_2-0-21" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> Härifrån kan du göra estetiska ändringar i det här skriptet, eller prova att lägga till fler fält.</p> <pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"><p id="mntl-sc-block_2-0-22" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> Du kan ladda ner hela arbetskoden från GitHub.</p> <pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"></div><div id="mntl-block_4-0" class="comp mntl-block"></div><div id="billboard" class="wrapper"><div id="mntl-block_4-0" class="comp mntl-block"><div id="billboard" class="wrapper"><div id="ref-billboard1-sticky_1-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard1-sticky mntl-sc-sticky-billboard" data-height="1050" style="height: 1050px;"><div id="mntl-sc-sticky-billboard-ad_5-0" class="comp mntl-billboard wrapper mntl-sc-sticky-billboard-ad rail-video mntl-rail-video" data-scroll-defer-offset="650" style="width:300px" data-sizes="[[]]"></div><div class="item-number"></div><p> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"></p><div id="ref-billboard2-sticky-dynamic_4-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard2-sticky-dynamic mntl-sc-sticky-billboard" data-height="600" style="height: 600px;"><div id="mntl-sc-sticky-billboard-ad_5-0" class="comp mntl-billboard wrapper mntl-sc-sticky-billboard-ad rail-video mntl-rail-video" data-scroll-defer-offset="650" style="width:300px" data-sizes="[[]]"><div id="mntl-sc-sticky-billboard-ad_5-0" class="comp mntl-billboard wrapper mntl-sc-sticky-billboard-ad rail-video mntl-rail-video" data-scroll-defer-offset="650" style="width:300px" data-sizes="[[]]"><div id="mntl-rail-jwplayer_1-0" class="comp lazyload mntl-rail-jwplayer mntl-jwplayer mntl-block" data-bgset data-sizes="auto"> Utvald video</div><div id="mntl-rail-jwplayer_1-0" class="comp lazyload mntl-rail-jwplayer mntl-jwplayer mntl-block" data-bgset data-sizes="auto"><div class="item-number"><div id="ref-billboard3-sticky-dynamic_1-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard3-sticky-dynamic mntl-sc-sticky-billboard" data-height="600" style="height: 600px;"><div class="item-number"><div class="item-number"></div><div class="item-number"><div id="ref-billboard3-sticky-dynamic_1-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard3-sticky-dynamic mntl-sc-sticky-billboard" data-height="600" style="height: 600px;"><div id="billboard3" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf2" data-priority="5" data-sizes="[[300, 250],[300, 252],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[3, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="879cf854983d48658a05a53dae10c600" data-auction-floor-value="10"><div id="ref-billboard4-sticky-dynamic_1-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard4-sticky-dynamic mntl-sc-sticky-billboard" data-height="600" style="height: 600px;"><div id="billboard3" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf2" data-priority="5" data-sizes="[[300, 250],[300, 252],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[3, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="879cf854983d48658a05a53dae10c600" data-auction-floor-value="10"><div class="item-number"> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"></p><div class="item-number"></div><div id="mntl-block_8-0" class="comp mntl-block"><div id="mntl-block_7-0" class="comp mntl-block"><div id="billboard4" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf3" data-priority="6" data-sizes="[[300, 250],[300, 600],[300, 253],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[4, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="13f6ba8e6d0e43d4bc55a4697ccb95dc" data-auction-floor-value="15"><div id="billboard4" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf3" data-priority="6" data-sizes="[[300, 250],[300, 600],[300, 253],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[4, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="13f6ba8e6d0e43d4bc55a4697ccb95dc" data-auction-floor-value="15"><div class="item-number"> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"></p><div class="item-number"></div><div id="billboard5" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf4" data-priority="7" data-sizes="[[300, 250],[300, 254],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[6, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="2f5b93b96ad346879ca9ea2626b9fd86" data-auction-floor-value="10"><div id="ref-billboard6-sticky-dynamic_1-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard6-sticky-dynamic mntl-sc-sticky-billboard" data-height="600" style="height: 600px;"><div id="ref-billboard5-sticky-dynamic_1-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard5-sticky-dynamic mntl-sc-sticky-billboard" data-height="600" style="height: 600px;"><div id="billboard5" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf4" data-priority="7" data-sizes="[[300, 250],[300, 254],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[6, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="2f5b93b96ad346879ca9ea2626b9fd86" data-auction-floor-value="10"><div class="item-number"> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"></p><div class="item-number"></div><div id="billboard6" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf5" data-priority="8" data-sizes="[[300, 250],[300, 255],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[7, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="694182e8c92e409282695caf865d37ae" data-auction-floor-value="10"><div id="billboard6" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf5" data-priority="8" data-sizes="[[300, 250],[300, 255],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[7, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="694182e8c92e409282695caf865d37ae" data-auction-floor-value="10"><div id="billboard6" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf5" data-priority="8" data-sizes="[[300, 250],[300, 255],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[7, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="694182e8c92e409282695caf865d37ae" data-auction-floor-value="10"><div id="billboard6" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf5" data-priority="8" data-sizes="[[300, 250],[300, 255],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[7, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="694182e8c92e409282695caf865d37ae" data-auction-floor-value="10"><div class="item-number"> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"></p><div class="item-number"></div><div id="mntl-sc-sticky-billboard-ad_10-0" class="comp mntl-billboard mntl-sc-sticky-billboard-ad mntl-dynamic-billboard mntl-gpt-dynamic-adunit mntl-gpt-adunit gpt billboard dynamic"><div id="billboard7" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf6" data-priority="9" data-sizes="[[300, 250],[300, 256],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[8, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="bde22d3abf0243338e11e236b580ecd0" data-auction-floor-value="10"><div class="item-number"> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"></p><div class="item-number"><div class="item-number"><div class="item-number"></div></div><div id="comments" class="comments-area"><div id="respond" class="comment-respond"><h4 id="reply-title" class="widget-title comment-reply-title">Lämna ett svar <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/hur-man-skapar-en-enkel-adressbok-med-php/#respond" style="display:none;">Avbryt svar</a></small></h4><p class="must-log-in">Du måste vara <a href="https://kunskaper.se/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fkunskaper.se%2Fhur-man-skapar-en-enkel-adressbok-med-php%2F">inloggad</a> för att publicera en kommentar.</p></div></div><div class="viral-pro-related-post style4"><h4 class="related-post-title widget-title">Relaterade Inlägg</h4><ul class="viral-pro-related-post-wrap"><li><div class="relatedthumb"> <a href="https://kunskaper.se/airfryer-bast-i-test-guiden-till-de-topprankade-modellerna/"> <noscript><img alt="Airfryer bäst i test: guiden till de topprankade modellerna 2024" src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2024/01/kalisha-ocheni-7cK2c8qINjg-unsplash-360x240.jpg"/></noscript><img class="lazyload" alt="Airfryer bäst i test: guiden till de topprankade modellerna 2024" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2024/01/kalisha-ocheni-7cK2c8qINjg-unsplash-360x240.jpg"/> </a></div><div class="relatedtitle"><h3 class="vl-post-title"><a href="https://kunskaper.se/airfryer-bast-i-test-guiden-till-de-topprankade-modellerna/" rel="bookmark" title="Airfryer bäst i test: guiden till de topprankade modellerna 2024">Airfryer bäst i test: guiden till de topprankade modellerna 2024</a></h3><div class="vl-post-metas"> <span class="vl-posted-by"><i class="mdi mdi-account"></i>Kunskaper</span><span class="vl-posted-on"><i class="mdi mdi-clock-time-four-outline"></i>januari 26, 2024</span></div><div class="related-excerpt"> Luftfritöser, mer känd som airfryers, har blivit ett populärt tillskott i köket för de som söker ett hälsosammare alternativ till traditionell fritering. Dessa apparater använder h...</div></div></li><li><div class="relatedthumb"> <a href="https://kunskaper.se/lys-upp-tradgarden/"> <noscript><img alt="Lys upp trädgården" src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2024/01/kunskaper.se-www.jemfix.se-26-01-2024-360x240.jpg"/></noscript><img class="lazyload" alt="Lys upp trädgården" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2024/01/kunskaper.se-www.jemfix.se-26-01-2024-360x240.jpg"/> </a></div><div class="relatedtitle"><h3 class="vl-post-title"><a href="https://kunskaper.se/lys-upp-tradgarden/" rel="bookmark" title="Lys upp trädgården">Lys upp trädgården</a></h3><div class="vl-post-metas"> <span class="vl-posted-by"><i class="mdi mdi-account"></i>Kunskaper</span><span class="vl-posted-on"><i class="mdi mdi-clock-time-four-outline"></i>januari 26, 2024</span></div><div class="related-excerpt"> Se till att din trädgård inte är gömd i mörker. Låt den skina och skapa en så väl funktionell som trevlig utomhusmiljö – vilket även ökar säkerheten.  Vacker och funktionell belys...</div></div></li><li><div class="relatedthumb"> <a href="https://kunskaper.se/sa-fungerar-robotmalare-for-idrottsplaner/"> <noscript><img alt="Så fungerar robotmålare för idrottsplaner" src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2023/12/pexels-photo-8910026-360x240.jpeg"/></noscript><img class="lazyload" alt="Så fungerar robotmålare för idrottsplaner" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2023/12/pexels-photo-8910026-360x240.jpeg"/> </a></div><div class="relatedtitle"><h3 class="vl-post-title"><a href="https://kunskaper.se/sa-fungerar-robotmalare-for-idrottsplaner/" rel="bookmark" title="Så fungerar robotmålare för idrottsplaner">Så fungerar robotmålare för idrottsplaner</a></h3><div class="vl-post-metas"> <span class="vl-posted-by"><i class="mdi mdi-account"></i>Kunskaper</span><span class="vl-posted-on"><i class="mdi mdi-clock-time-four-outline"></i>december 8, 2023</span></div><div class="related-excerpt"> Robotmålare för idrottsplaner är ett effektivt och innovativt sätt att måla linjer och markeringar på idrottsplaner. Denna teknologi har revolutionerat processen för att måla idrot...</div></div></li><li><div class="relatedthumb"> <a href="https://kunskaper.se/sakerhetstips-sa-skyddar-du-ditt-hem-eller-foretag-med-ratt-larm/"> <noscript><img alt="Säkerhetstips: Så skyddar du ditt hem eller företag med rätt larm" src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2023/12/security-protection-anti-virus-software-60504-360x240.jpeg"/></noscript><img class="lazyload" alt="Säkerhetstips: Så skyddar du ditt hem eller företag med rätt larm" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2023/12/security-protection-anti-virus-software-60504-360x240.jpeg"/> </a></div><div class="relatedtitle"><h3 class="vl-post-title"><a href="https://kunskaper.se/sakerhetstips-sa-skyddar-du-ditt-hem-eller-foretag-med-ratt-larm/" rel="bookmark" title="Säkerhetstips: Så skyddar du ditt hem eller företag med rätt larm">Säkerhetstips: Så skyddar du ditt hem eller företag med rätt larm</a></h3><div class="vl-post-metas"> <span class="vl-posted-by"><i class="mdi mdi-account"></i>Kunskaper</span><span class="vl-posted-on"><i class="mdi mdi-clock-time-four-outline"></i>december 5, 2023</span></div><div class="related-excerpt"> Att säkerställa skyddet för ditt hem eller företag är av yttersta vikt. Ett effektivt larmsystem kan ge dig den trygghet du behöver och hjälpa till att förhindra inbrott eller oöns...</div></div></li><li><div class="relatedthumb"> <a href="https://kunskaper.se/nya-casinon-som-erbjuder-valkomstbonusar-likt-quick-casino/"> <noscript><img alt="Nya casinon som erbjuder välkomstbonusar likt Quick casino" src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2023/11/glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash-360x240.jpg"/></noscript><img class="lazyload" alt="Nya casinon som erbjuder välkomstbonusar likt Quick casino" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2023/11/glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash-360x240.jpg"/> </a></div><div class="relatedtitle"><h3 class="vl-post-title"><a href="https://kunskaper.se/nya-casinon-som-erbjuder-valkomstbonusar-likt-quick-casino/" rel="bookmark" title="Nya casinon som erbjuder välkomstbonusar likt Quick casino">Nya casinon som erbjuder välkomstbonusar likt Quick casino</a></h3><div class="vl-post-metas"> <span class="vl-posted-by"><i class="mdi mdi-account"></i>Kunskaper</span><span class="vl-posted-on"><i class="mdi mdi-clock-time-four-outline"></i>november 23, 2023</span></div><div class="related-excerpt"> Många casinon som har lanserats nyligen tenderar att locka nya spelare med generösa välkomstbonusar. Dessa bonusar kan variera i form, men gemensamt för dem är att de erbjuder en a...</div></div></li><li><div class="relatedthumb"> <a href="https://kunskaper.se/nar-var-senaste-gangen-din-dator-servades/"> <noscript><img alt="När var senaste gången din dator servades?" src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2023/11/dell-Gi3iUJ1FwxI-unsplash-360x240.jpg"/></noscript><img class="lazyload" alt="När var senaste gången din dator servades?" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2023/11/dell-Gi3iUJ1FwxI-unsplash-360x240.jpg"/> </a></div><div class="relatedtitle"><h3 class="vl-post-title"><a href="https://kunskaper.se/nar-var-senaste-gangen-din-dator-servades/" rel="bookmark" title="När var senaste gången din dator servades?">När var senaste gången din dator servades?</a></h3><div class="vl-post-metas"> <span class="vl-posted-by"><i class="mdi mdi-account"></i>Kunskaper</span><span class="vl-posted-on"><i class="mdi mdi-clock-time-four-outline"></i>november 16, 2023</span></div><div class="related-excerpt"> Att regelbundet serva din dator är avgörande för att hålla den snabb, säker och välfungerande. Precis som en bil behöver din dator regelbunden service för att fortsätta att prester...</div></div></li></ul></div></div><div id="secondary" class="widget-area"><div class="theiaStickySidebar"><aside id="block-11" class="widget widget-no-title widget_block"><h4 class="wp-block-heading">Lär dig Om</h4></aside><aside id="block-10" class="widget widget-no-title widget_block widget_categories"><ul class="wp-block-categories-list wp-block-categories"><li class="cat-item cat-item-8"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/biologi/">Biologi</a> (773)</li><li class="cat-item cat-item-62"><a href="https://kunskaper.se/category/ekonomi/">Ekonomi</a> (5)</li><li class="cat-item cat-item-53"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/filosofi/">Filosofi</a> (96)</li><li class="cat-item cat-item-59"><a href="https://kunskaper.se/category/fitness/">Fitness</a> (264)</li><li class="cat-item cat-item-14"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/fysik/">Fysik</a> (134)</li><li class="cat-item cat-item-9"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/geografi/">Geografi</a> (414)</li><li class="cat-item cat-item-58"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/geologi/">Geologi</a> (59)</li><li class="cat-item cat-item-12"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/historia/">Historia</a> (4 183)</li><li class="cat-item cat-item-11"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/kemi/">Kemi</a> (3 837)</li><li class="cat-item cat-item-49"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/korskola/">Körskola</a> (60)</li><li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/">Lär Dig Om</a> (494)</li><li class="cat-item cat-item-7"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/matematik/">Matematik</a> (575)</li><li class="cat-item cat-item-10"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/naturkunskap/">Naturkunskap</a> (182)</li><li class="cat-item cat-item-13"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/samhallskunskap/">Samhällskunskap</a> (940)</li><li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/slojd/">Slöjd</a> (1)</li><li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/sprak/">Språk</a> (1 287)</li><li class="cat-item cat-item-6"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/teknologi/">Teknologi</a> (224)</li><li class="cat-item cat-item-56"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/utbildning/">Utbildning</a> (672)</li><li class="cat-item cat-item-5"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/vetenskap/">Vetenskap</a> (467)</li></ul></aside></div></div></div></div></article></div><footer id="ht-colophon" class="ht-site-footer col-3-1-2"><div class="ht-main-footer"><div class="ht-container"><div class="ht-main-footer-wrap ht-clearfix"><div class="ht-footer ht-footer1"><aside id="block-42" class="widget widget-no-title widget_block widget_search"><form role="search" method="get" action="https://kunskaper.se/" class="wp-block-search__button-inside wp-block-search__icon-button wp-block-search" ><label class="wp-block-search__label" for="wp-block-search__input-2" >Sök</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper " ><input class="wp-block-search__input" id="wp-block-search__input-2" placeholder="" value="" type="search" name="s" required /><button aria-label="Sök" class="wp-block-search__button has-icon wp-element-button" type="submit" ><svg class="search-icon" viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24"> <path d="M13 5c-3.3 0-6 2.7-6 6 0 1.4.5 2.7 1.3 3.7l-3.8 3.8 1.1 1.1 3.8-3.8c1 .8 2.3 1.3 3.7 1.3 3.3 0 6-2.7 6-6S16.3 5 13 5zm0 10.5c-2.5 0-4.5-2-4.5-4.5s2-4.5 4.5-4.5 4.5 2 4.5 4.5-2 4.5-4.5 4.5z"></path> </svg></button></div></form></aside><aside id="block-43" class="widget widget-no-title widget_block widget_text"><p>Syftet med Kunskaper.se är att lära ut vetenskapliga principer som ofta missförstås, samt att lära ut principer som skiljer sig från vad du skulle förvänta dig om du skulle göra en välgrundad gissning. </p></aside></div><div class="ht-footer ht-footer2"><aside id="viral_pro_category-2" class="widget widget-no-title widget_viral_pro_category"><ul class="ht-category-widget ht-col-4"><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/biologi/"> Biologi </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/ekonomi/"> Ekonomi </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/filosofi/"> Filosofi </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/fitness/"> Fitness </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/fysik/"> Fysik </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/geografi/"> Geografi </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/geologi/"> Geologi </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/historia/"> Historia </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/kemi/"> Kemi </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/korskola/"> Körskola </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/"> Lär Dig Om </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/matematik/"> Matematik </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/musik/"> Musik </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/naturkunskap/"> Naturkunskap </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/religion/"> Religion </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/samhallskunskap/"> Samhällskunskap </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/slojd/"> Slöjd </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/sprak/"> Språk </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/teknologi/"> Teknologi </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/utbildning/"> Utbildning </a></li><li> <a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/vetenskap/"> Vetenskap </a></li></ul></aside></div></div></div></div><div class="ht-bottom-footer"><div class="ht-container"><div class="ht-site-info"> Kunskaper.se © 2023 | <a href="https://kunskaper.se/privacy-policy/">Privacy Policy</a></div></div></div></footer></div> <a href="#" id="back-to-top" class="progress" data-tooltip="Back To Top"><div class="arrow-top"></div><div class="arrow-top-line"></div> </a><div class="ht-search-wrapper"><div class="ht-search-container"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://kunskaper.se/"><input autocomplete="off" type="search" class="search-field" placeholder="Enter a keyword to search..." value="" name="s" /><button type="submit" class="search-submit"><i class="icofont-search"></i></button><div class="ht-search-close"><div class="viral-pro-selected-icon"><i class="icofont-close-line-squared"></i></div></div></form></div></div><div class="ht-offcanvas-sidebar-modal"></div><div class="ht-offcanvas-sidebar"><div class="ht-offcanvas-close"></div><div class="ht-offcanvas-sidebar-wrapper"><aside id="nav_menu-2" class="widget widget_nav_menu"><h4 class="widget-title">Meny</h4><div class="menu-offcanvas-meny-container"><ul id="menu-offcanvas-meny" class="menu"><li id="menu-item-31" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-31"><a href="https://kunskaper.se/om-oss/">Om Oss</a></li><li id="menu-item-32" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-32"><a href="https://kunskaper.se/kontakt/">Kontakt</a></li><li id="menu-item-31114" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-privacy-policy menu-item-31114"><a rel="privacy-policy" href="https://kunskaper.se/privacy-policy/">Privacy Policy</a></li></ul></div></aside></div></div> <noscript><style>.lazyload{display:none;}</style></noscript><script data-noptimize="1">window.lazySizesConfig=window.lazySizesConfig||{};window.lazySizesConfig.loadMode=1;</script><script async data-noptimize="1" src='https://kunskaper.se/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/js/lazysizes.min.js?ao_version=3.1.11'></script> <script type="text/javascript" id="viral-pro-megamenu-js-extra">var viral_pro_megamenu = {"rtl":"false"};</script> <script type="text/javascript" id="viral-pro-custom-js-extra">var viral_pro_options = {"template_path":"https:\/\/kunskaper.se\/wp-content\/themes\/viral-pro","rtl":"false","customize_preview":"false","customizer_gdpr_settings":"1"};</script> <script defer src="https://kunskaper.se/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_865e65261fd493021dc8bb87927130df.js"></script></body></html>