Hur man skapar en enkel adressbok med PHP

01

av 06

Databasen

För att skapa denna databas måste du köra denna kod:

CREATE TABLE-adress (id INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMAR Y KEY, namn VARCHAR(30), telefon VARCHAR(30), e-post VARCHAR(30)); INSERT INTO address (namn, telefon, e-post) VÄRDEN ( "Alexa", "430-555-2252", "sunshine@fakeaddress.com"), ( "Devie", "658-555-5985", "potato@monkey" .us" )

Detta skapar våra databasfält och lägger in ett par tillfälliga poster för dig att arbeta med. Du skapar fyra fält. Den första är ett självökande nummer, sedan namn, telefon och e-post. Du kommer att använda numret som ett unikt ID för varje post när du redigerar eller raderar.

 
02
av 06
 
 

Anslut till databasen

<title>Adressbok</head> <body> <body><pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> <div id="adslot_1-0" class="comp mntl-sc-block-adslot adslot mntl-block"> <p id="mntl-sc-block_2-0-7" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> <pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> läge, som istället för att skriva ny data skriver över gamla data med hjälp av <strong>VAR</strong> klausul för att se till att den bara skrivs över för lämpligt ID. <pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> </div> <div id="adslot_1-0-3" class="comp mntl-sc-block-adslot adslot mntl-block"><div class="item-number"> <div id="list-marker_1-0-4" class="comp list-marker list-marker--numbers"> <span class="heading-toc" id="toc-removing-data"> <div class="item-number"> <div class="item-number">05<div class="item-number"> <div class="total"> av 06<div class="item-number"> </div> <div class="item-number"> <h2 id="mntl-sc-block_2-0-15" class="comp mntl-sc-list-item-title mntl-sc-block reference-sc-block-heading mntl-sc-block-heading"><h2 id="mntl-sc-block_2-0" class="comp mntl-sc-list-item-title mntl-sc-block reference-sc-block-heading mntl-sc-block-heading"> <pre id="mntl-sc-block_2-0-16" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> <figure id="mntl-sc-block_2-0-1" class="comp mntl-sc-block reference-sc-block-image mntl-sc-block-image figure-landscape figure-low-res"> Ta bort data <h2 id="mntl-sc-block_2-0" class="comp mntl-sc-list-item-title mntl-sc-block reference-sc-block-heading mntl-sc-block-heading"> <div class="img-placeholder" style="padding-bottom:41.0%;"> <p id="mntl-sc-block_2-0-17" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> <p id="mntl-sc-block_2-0-4" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html">if ( $mode=="ta bort") { mysql_query ("RADERA FRÅN-adress där id=$id"); Skriv ut "Inlägget har tagits bort </td>"; } <div id="adslot_1-0" class="comp mntl-sc-block-adslot adslot mntl-block"> <p id="mntl-sc-block_2-0-4" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> <div id="adslot_1-0-4" class="comp mntl-sc-block-adslot adslot mntl-block"> För att ta bort data vi frågar helt enkelt databasen för att ta bort all data relaterade till post-ID:t. <pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> </div> <div id="adslot_1-0-4" class="comp mntl-sc-block-adslot adslot mntl-block"></span> <div id="list-marker_1-0-5" class="comp list-marker list-marker--numbers"> <div id="list-marker_1-0-5" class="comp list-marker list-marker--numbers"> <div class="item-number"> <div class="item-number">06<div class="item-number"> <h2 id="mntl-sc-block_2-0" class="comp mntl-sc-list-item-title mntl-sc-block reference-sc-block-heading mntl-sc-block-heading"> av 06<div class="total"> <div class="item-number"> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"> <pre id="mntl-sc-block_2-0-19" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"><span class="mntl-sc-block-heading__text"> <th width=100> <figure id="mntl-sc-block_2-0-1" class="comp mntl-sc-block reference-sc-block-image mntl-sc-block-image figure-landscape figure-low-res"> Adressboken <h2 id="mntl-sc-block_2-0" class="comp mntl-sc-list-item-title mntl-sc-block reference-sc-block-heading mntl-sc-block-heading"> <figure id="mntl-sc-block_2-0-1" class="comp mntl-sc-block reference-sc-block-image mntl-sc-block-image figure-landscape figure-low-res"> <h2 id="mntl-sc-block_2-0-18" class="comp mntl-sc-list-item-title mntl-sc-block reference-sc-block-heading mntl-sc-block-heading"> </pre><p> $data = mysql_query("VÄLJ FRÅN-adress ORDER BY name ASC") eller die(mysql_error); Skriv ut "</p><table>Adressbok</h2><table>"; Skriv ut "</p><th width=200>"; Skriv ut "</tr><table border cellpadding=3>Namn</th></th><p>Telefon</th><th width=100 colspan=2>E-post</th><th width=100 colspan=2>Administration</th><p><input type="text" name="email"/>"; Skriv ut "<a href=mailto:".$info['email'] . "> . "?mode=add>Lägg till kontakt</p><p id="mntl-sc-block_2-0-20" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"></td><p>"; while($info = mysql_fetch_array( $data )) { Skriv ut "<input type="text" name="email"/></td><p>".$info['name'] . "</tr><p> "; Skriv ut "</tr><p>".$info['phone'] . "</tr><p> "; Skriv ut "</tr><p> <a href=mailto:".$info['email'] . ">" .$info['email'] .</a> <a href=mailto:".$info['email'] . ">"<a href=" .$_SERVER[’PHP_SELF’]. "?id=" . $info['id'] ."&name=" . $info['name'] . "&phone=" . $info['phone'] ."&email=" . $info['email'] . "&mode=edit><input type="text" name="email"/>";</a> <a href=mailto:".$info['email'] . ">Skriv ut "</tr><p></a> . "?id=" . $info['id'] ."&name=" . $info['name'] . "&telefon=" . $info['phone'] ."&email=" . $info['email'] . "&mode=edit>Redigera</html><input type="text" name="email"/> "; Skriv ut "</tr><p> . "?id=" . $info['id'] ."&mode=remove>Ta bort<a href=" .$_SERVER[’PHP_SELF’]. "?id=" . $info['id'] ."&name=" . $info['name'] . "&phone=" . $info['phone'] ."&email=" . $info['email'] . "&mode=edit></tr><p><input type="text" name="email"/>"; } Skriv ut "</em>"; ?></p><p id="mntl-sc-block_2-0-21" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"><p id="mntl-sc-block_2-0-22" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"><pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> </pre><p id="mntl-sc-block_2-0-21" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> Den nedre delen av skriptet hämtar faktiskt data från databasen, lägger den i en array och skriver ut den. Använda <strong>PHP_SELF</p><div id="list-marker_1-0-4" class="comp list-marker list-marker--numbers"> funktion med faktiska databasdata, vi kan länka för att lägga till läge, redigeringsläge och ta bort läge. Vi skickar lämpliga variabler inom varje länk för att låta skriptet veta vilket läge som behövs.</p> <pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"><p id="mntl-sc-block_2-0-21" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> Härifrån kan du göra estetiska ändringar i det här skriptet, eller prova att lägga till fler fält.</p> <pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"><p id="mntl-sc-block_2-0-22" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"> Du kan ladda ner hela arbetskoden från GitHub.</p> <pre id="mntl-sc-block_2-0-3" class="comp mntl-sc-block mntl-sc-block-html"></div><div id="mntl-block_4-0" class="comp mntl-block"></div><div id="billboard" class="wrapper"><div id="mntl-block_4-0" class="comp mntl-block"><div id="billboard" class="wrapper"><div id="ref-billboard1-sticky_1-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard1-sticky mntl-sc-sticky-billboard" data-height="1050" style="height: 1050px;"><div id="mntl-sc-sticky-billboard-ad_5-0" class="comp mntl-billboard wrapper mntl-sc-sticky-billboard-ad rail-video mntl-rail-video" data-scroll-defer-offset="650" style="width:300px" data-sizes="[[]]"></div><div class="item-number"></div><p> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"></p><div id="ref-billboard2-sticky-dynamic_4-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard2-sticky-dynamic mntl-sc-sticky-billboard" data-height="600" style="height: 600px;"><div id="mntl-sc-sticky-billboard-ad_5-0" class="comp mntl-billboard wrapper mntl-sc-sticky-billboard-ad rail-video mntl-rail-video" data-scroll-defer-offset="650" style="width:300px" data-sizes="[[]]"><div id="mntl-sc-sticky-billboard-ad_5-0" class="comp mntl-billboard wrapper mntl-sc-sticky-billboard-ad rail-video mntl-rail-video" data-scroll-defer-offset="650" style="width:300px" data-sizes="[[]]"><div id="mntl-rail-jwplayer_1-0" class="comp lazyload mntl-rail-jwplayer mntl-jwplayer mntl-block" data-bgset data-sizes="auto"> Utvald video</div><div id="mntl-rail-jwplayer_1-0" class="comp lazyload mntl-rail-jwplayer mntl-jwplayer mntl-block" data-bgset data-sizes="auto"><div class="item-number"><div id="ref-billboard3-sticky-dynamic_1-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard3-sticky-dynamic mntl-sc-sticky-billboard" data-height="600" style="height: 600px;"><div class="item-number"><div class="item-number"></div><div class="item-number"><div id="ref-billboard3-sticky-dynamic_1-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard3-sticky-dynamic mntl-sc-sticky-billboard" data-height="600" style="height: 600px;"><div id="billboard3" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf2" data-priority="5" data-sizes="[[300, 250],[300, 252],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[3, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="879cf854983d48658a05a53dae10c600" data-auction-floor-value="10"><div id="ref-billboard4-sticky-dynamic_1-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard4-sticky-dynamic mntl-sc-sticky-billboard" data-height="600" style="height: 600px;"><div id="billboard3" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf2" data-priority="5" data-sizes="[[300, 250],[300, 252],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[3, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="879cf854983d48658a05a53dae10c600" data-auction-floor-value="10"><div class="item-number"> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"></p><div class="item-number"></div><div id="mntl-block_8-0" class="comp mntl-block"><div id="mntl-block_7-0" class="comp mntl-block"><div id="billboard4" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf3" data-priority="6" data-sizes="[[300, 250],[300, 600],[300, 253],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[4, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="13f6ba8e6d0e43d4bc55a4697ccb95dc" data-auction-floor-value="15"><div id="billboard4" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf3" data-priority="6" data-sizes="[[300, 250],[300, 600],[300, 253],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[4, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="13f6ba8e6d0e43d4bc55a4697ccb95dc" data-auction-floor-value="15"><div class="item-number"> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"></p><div class="item-number"></div><div id="billboard5" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf4" data-priority="7" data-sizes="[[300, 250],[300, 254],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[6, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="2f5b93b96ad346879ca9ea2626b9fd86" data-auction-floor-value="10"><div id="ref-billboard6-sticky-dynamic_1-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard6-sticky-dynamic mntl-sc-sticky-billboard" data-height="600" style="height: 600px;"><div id="ref-billboard5-sticky-dynamic_1-0" class="comp scads-to-load right-rail__item ref-billboard5-sticky-dynamic mntl-sc-sticky-billboard" data-height="600" style="height: 600px;"><div id="billboard5" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf4" data-priority="7" data-sizes="[[300, 250],[300, 254],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[6, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="2f5b93b96ad346879ca9ea2626b9fd86" data-auction-floor-value="10"><div class="item-number"> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"></p><div class="item-number"></div><div id="billboard6" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf5" data-priority="8" data-sizes="[[300, 250],[300, 255],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[7, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="694182e8c92e409282695caf865d37ae" data-auction-floor-value="10"><div id="billboard6" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf5" data-priority="8" data-sizes="[[300, 250],[300, 255],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[7, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="694182e8c92e409282695caf865d37ae" data-auction-floor-value="10"><div id="billboard6" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf5" data-priority="8" data-sizes="[[300, 250],[300, 255],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[7, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="694182e8c92e409282695caf865d37ae" data-auction-floor-value="10"><div id="billboard6" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf5" data-priority="8" data-sizes="[[300, 250],[300, 255],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[7, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="694182e8c92e409282695caf865d37ae" data-auction-floor-value="10"><div class="item-number"> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"></p><div class="item-number"></div><div id="mntl-sc-sticky-billboard-ad_10-0" class="comp mntl-billboard mntl-sc-sticky-billboard-ad mntl-dynamic-billboard mntl-gpt-dynamic-adunit mntl-gpt-adunit gpt billboard dynamic"><div id="billboard7" class="wrapper" data-type="billboard" data-pos="btf6" data-priority="9" data-sizes="[[300, 250],[300, 256],[250, 250],[200, 200],[180, 150],[8, 1],"fluid"]" data-rtb="true" data-targeting="{}" data-auction-floor-id="bde22d3abf0243338e11e236b580ecd0" data-auction-floor-value="10"><div class="item-number"> <span class="heading-toc" id="toc-the-database"></p><div class="item-number"><div class="item-number"><div class="item-number"></div></div><div id="comments" class="comments-area"><div id="respond" class="comment-respond"><h4 id="reply-title" class="widget-title comment-reply-title">Lämna ett svar <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/hur-man-skapar-en-enkel-adressbok-med-php/#respond" style="display:none;">Avbryt svar</a></small></h4><p class="must-log-in">Du måste vara <a href="https://kunskaper.se/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fkunskaper.se%2Fhur-man-skapar-en-enkel-adressbok-med-php%2F">inloggad</a> för att publicera en kommentar.</p></div></div><div class="viral-pro-related-post style4"><h4 class="related-post-title widget-title">Relaterade Inlägg</h4><ul class="viral-pro-related-post-wrap"><li><div class="relatedthumb"> <a href="https://kunskaper.se/sa-paverkar-gaming-samhallet/"> <noscript><img alt="Så påverkar gaming samhället" src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2022/11/playstation-1845880_1280-360x240.jpg"/></noscript><img class="lazyload" alt="Så påverkar gaming samhället" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2022/11/playstation-1845880_1280-360x240.jpg"/> </a></div><div class="relatedtitle"><h3 class="vl-post-title"><a href="https://kunskaper.se/sa-paverkar-gaming-samhallet/" rel="bookmark" title="Så påverkar gaming samhället">Så påverkar gaming samhället</a></h3><div class="vl-post-metas"> <span class="vl-posted-by"><i class="mdi mdi-account"></i>Kunskaper</span><span class="vl-posted-on"><i class="mdi mdi-clock-time-four-outline"></i>november 2, 2022</span></div><div class="related-excerpt"> Gaming blir allt vanligare och idag har de allra flesta yngre personer något spel, antingen på datorn, en spelkonsol eller i mobilen. Det gäller inte bara barn och ungdomar, även m...</div></div></li><li><div class="relatedthumb"> <a href="https://kunskaper.se/ar-det-vart-det-att-skaffa-en-gratis-vpn-tjanst/"> <noscript><img alt="Är det värt det att skaffa en gratis VPN-tjänst?" src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2022/10/vpn-for-home-security-4086523_1280-360x240.jpg"/></noscript><img class="lazyload" alt="Är det värt det att skaffa en gratis VPN-tjänst?" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2022/10/vpn-for-home-security-4086523_1280-360x240.jpg"/> </a></div><div class="relatedtitle"><h3 class="vl-post-title"><a href="https://kunskaper.se/ar-det-vart-det-att-skaffa-en-gratis-vpn-tjanst/" rel="bookmark" title="Är det värt det att skaffa en gratis VPN-tjänst?">Är det värt det att skaffa en gratis VPN-tjänst?</a></h3><div class="vl-post-metas"> <span class="vl-posted-by"><i class="mdi mdi-account"></i>Kunskaper</span><span class="vl-posted-on"><i class="mdi mdi-clock-time-four-outline"></i>oktober 12, 2022</span></div><div class="related-excerpt"> Då många VPN-tjänster kostar pengar kan det säkert vara lockande att skaffa en VPN som inte kostar pengar, det vill säga en gratis VPN-tjänst. Men vad är det som skiljer en gratis ...</div></div></li><li><div class="relatedthumb"> <a href="https://kunskaper.se/det-kan-vi-lara-oss-av-tillvaxten-av-gaming/"> <noscript><img alt="Det kan vi lära oss av tillväxten av gaming" src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2022/10/playstation-1845880_1280-360x240.jpg"/></noscript><img class="lazyload" alt="Det kan vi lära oss av tillväxten av gaming" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2022/10/playstation-1845880_1280-360x240.jpg"/> </a></div><div class="relatedtitle"><h3 class="vl-post-title"><a href="https://kunskaper.se/det-kan-vi-lara-oss-av-tillvaxten-av-gaming/" rel="bookmark" title="Det kan vi lära oss av tillväxten av gaming">Det kan vi lära oss av tillväxten av gaming</a></h3><div class="vl-post-metas"> <span class="vl-posted-by"><i class="mdi mdi-account"></i>Kunskaper</span><span class="vl-posted-on"><i class="mdi mdi-clock-time-four-outline"></i>oktober 11, 2022</span></div><div class="related-excerpt"> Video- och mobilspel blir allt vanligare och går också upp i åldrarna. Det finns samtidigt många fördelar med gaming som kan vara bra att känna till, exempelvis om du själv vill bö...</div></div></li><li><div class="relatedthumb"> <a href="https://kunskaper.se/sa-hittar-du-den-basta-vpn-tjansten/"> <noscript><img alt="Så hittar du den bästa VPN-tjänsten" src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2022/10/phone-4531991_1280-360x240.jpg"/></noscript><img class="lazyload" alt="Så hittar du den bästa VPN-tjänsten" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2022/10/phone-4531991_1280-360x240.jpg"/> </a></div><div class="relatedtitle"><h3 class="vl-post-title"><a href="https://kunskaper.se/sa-hittar-du-den-basta-vpn-tjansten/" rel="bookmark" title="Så hittar du den bästa VPN-tjänsten">Så hittar du den bästa VPN-tjänsten</a></h3><div class="vl-post-metas"> <span class="vl-posted-by"><i class="mdi mdi-account"></i>Kunskaper</span><span class="vl-posted-on"><i class="mdi mdi-clock-time-four-outline"></i>oktober 4, 2022</span></div><div class="related-excerpt"> Det är populärt att skaffa en VPN-tjänst. Men hur kommer det sig och framför allt; vad är det som skiljer bra VPN-tjänster från dåliga VPN-tjänster? Utöver det, vilken VPN-tjänst ä...</div></div></li><li><div class="relatedthumb"> <a href="https://kunskaper.se/alltid-uppkopplad-hur-teknologin-forandrar-oss/"> <noscript><img alt="Alltid uppkopplad – hur teknologin förändrar oss" src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2022/09/pexels-photo-2696299-360x240.jpeg"/></noscript><img class="lazyload" alt="Alltid uppkopplad – hur teknologin förändrar oss" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2022/09/pexels-photo-2696299-360x240.jpeg"/> </a></div><div class="relatedtitle"><h3 class="vl-post-title"><a href="https://kunskaper.se/alltid-uppkopplad-hur-teknologin-forandrar-oss/" rel="bookmark" title="Alltid uppkopplad – hur teknologin förändrar oss">Alltid uppkopplad – hur teknologin förändrar oss</a></h3><div class="vl-post-metas"> <span class="vl-posted-by"><i class="mdi mdi-account"></i>Kunskaper</span><span class="vl-posted-on"><i class="mdi mdi-clock-time-four-outline"></i>september 20, 2022</span></div><div class="related-excerpt"> Vi lever i en tid där teknologin förändrar oss på många olika sätt. Vi är alltid uppkopplade och vi kan göra saker som vi aldrig trodde skulle vara möjligt. Teknologin har förändra...</div></div></li><li><div class="relatedthumb"> <a href="https://kunskaper.se/vad-ar-influencer-marketing-en-introduktion/"> <noscript><img alt="Vad är Influencer marketing? En Introduktion" src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2022/07/people-2570925_1280-360x240.jpg"/></noscript><img class="lazyload" alt="Vad är Influencer marketing? En Introduktion" src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20210%20140%22%3E%3C/svg%3E' data-src="https://kunskaper.se/wp-content/uploads/2022/07/people-2570925_1280-360x240.jpg"/> </a></div><div class="relatedtitle"><h3 class="vl-post-title"><a href="https://kunskaper.se/vad-ar-influencer-marketing-en-introduktion/" rel="bookmark" title="Vad är Influencer marketing? En Introduktion">Vad är Influencer marketing? En Introduktion</a></h3><div class="vl-post-metas"> <span class="vl-posted-by"><i class="mdi mdi-account"></i>Kunskaper</span><span class="vl-posted-on"><i class="mdi mdi-clock-time-four-outline"></i>juli 29, 2022</span></div><div class="related-excerpt"> Influencer marketing, eller influencer marknadsföring har växt till en miljardindustri och tagit den sociala medievärlden med storm. Under de senaste åren har sociala medie-använda...</div></div></li></ul></div></div><div id="secondary" class="widget-area"><div class="theiaStickySidebar"><aside id="block-11" class="widget widget-no-title widget_block"><h4>Lär dig Om</h4></aside><aside id="block-10" class="widget widget-no-title widget_block widget_categories"><ul class="wp-block-categories-list wp-block-categories"><li class="cat-item cat-item-8"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/biologi/">Biologi</a> (683)</li><li class="cat-item cat-item-53"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/filosofi/">Filosofi</a> (96)</li><li class="cat-item cat-item-14"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/fysik/">Fysik</a> (1)</li><li class="cat-item cat-item-9"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/geografi/">Geografi</a> (409)</li><li class="cat-item cat-item-12"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/historia/">Historia</a> (4 177)</li><li class="cat-item cat-item-11"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/kemi/">Kemi</a> (3 699)</li><li class="cat-item cat-item-49"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/korskola/">Körskola</a> (60)</li><li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/">Lär Dig Om</a> (58)</li><li class="cat-item cat-item-7"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/matematik/">Matematik</a> (187)</li><li class="cat-item cat-item-10"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/naturkunskap/">Naturkunskap</a> (79)</li><li class="cat-item cat-item-13"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/samhallskunskap/">Samhällskunskap</a> (934)</li><li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/sprak/">Språk</a> (1 287)</li><li class="cat-item cat-item-6"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/teknologi/">Teknologi</a> (207)</li><li class="cat-item cat-item-56"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/utbildning/">Utbildning</a> (666)</li><li class="cat-item cat-item-5"><a href="https://kunskaper.se/category/lar-dig-om/vetenskap/">Vetenskap</a> (463)</li></ul></aside></div></div></div></div></article></div><footer id="ht-colophon" class="ht-site-footer col-3-1-1-1"><div class="ht-bottom-footer"><div class="ht-container"><div class="ht-site-info"> Kunskaper.se © 2022</div></div></div></footer></div> <a href="#" id="back-to-top" class="progress" data-tooltip="Back To Top"><div class="arrow-top"></div><div class="arrow-top-line"></div> </a><div class="ht-search-wrapper"><div class="ht-search-container"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://kunskaper.se/"><input autocomplete="off" type="search" class="search-field" placeholder="Enter a keyword to search..." value="" name="s" /><button type="submit" class="search-submit"><i class="icofont-search"></i></button><div class="ht-search-close"><div class="viral-pro-selected-icon"><i class="icofont-close-line-squared"></i></div></div></form></div></div><div class="ht-offcanvas-sidebar-modal"></div><div class="ht-offcanvas-sidebar"><div class="ht-offcanvas-close"></div><div class="ht-offcanvas-sidebar-wrapper"><aside id="nav_menu-2" class="widget widget_nav_menu"><h4 class="widget-title">Meny</h4><div class="menu-offcanvas-meny-container"><ul id="menu-offcanvas-meny" class="menu"><li id="menu-item-31" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-31"><a href="https://kunskaper.se/om-oss/">Om Oss</a></li><li id="menu-item-32" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-32"><a href="https://kunskaper.se/kontakt/">Kontakt</a></li></ul></div></aside></div></div> <noscript><style>.lazyload{display:none;}</style></noscript><script data-noptimize="1">window.lazySizesConfig=window.lazySizesConfig||{};window.lazySizesConfig.loadMode=1;</script><script async data-noptimize="1" src='https://kunskaper.se/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/js/lazysizes.min.js?ao_version=3.1.5'></script> <script type='text/javascript' id='viral-pro-megamenu-js-extra'>var viral_pro_megamenu = {"rtl":"false"};</script> <script type='text/javascript' id='viral-pro-custom-js-extra'>var viral_pro_options = {"template_path":"https:\/\/kunskaper.se\/wp-content\/themes\/viral-pro","rtl":"false","customize_preview":"false","customizer_gdpr_settings":"1"};</script> <script defer src="https://kunskaper.se/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_e267b4c184a7bf3d58f25e0079fe4c0f.js"></script></body></html>