Hur man skriver ett examensarbete med exempel

Ett avhandlingsutlåtande utgör grunden för hela din forskningsuppsats eller uppsats. Detta uttalande är det centrala påstående som du vill uttrycka i din uppsats. En framgångsrik avhandling är en som består av en eller två meningar som tydligt beskriver din centrala idé och uttrycker ett välgrundat, motiverat svar på din forskningsfråga.

Vanligtvis kommer avhandlingens uttalande att finnas i slutet av första stycket i din uppsats. Det finns några olika typer, och innehållet i ditt examensarbete kommer att bero på vilken typ av papper du skriver.

Viktiga tips: Att skriva ett examensarbete

Ett avhandlingsutlåtande ger din läsare en förhandstitt på innehållet i din uppsats genom att lägga upp din centrala idé och uttrycka ett välgrundat, motiverat svar på din forskningsfråga.

 • Avhandlingsutlåtanden kommer att variera beroende på vilken typ av uppsats du skriver, till exempel en uppsats, argumentationsuppsats eller analytisk uppsats.
 • Innan du skapar ett avhandlingsutlåtande, avgör om du försvarar ett ställningstagande, ger en översikt över en händelse, ett objekt eller en process, eller analyserar ditt ämne
 • Expository Essay Exposition Expository Exposition

  En expository essä ”exponerar” läsaren för ett nytt ämne; den informerar läsaren med detaljer, beskrivningar eller förklaringar av ett ämne. Om du skriver en redogörelseuppsats, bör ditt examensarbete förklara för läsaren vad hon kommer att lära sig i din uppsats. Till exempel:

   USA spenderar mer pengar på sin militärbudget än alla industriländer tillsammans.

   Vapenrelaterade mord och självmord ökar efter år av nedgång.

  • Hatbrott har ökat tre år i rad, enligt FBI.
  • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ökar risken för stroke och artärflimmer (oregelbunden hjärtrytm).

   Dessa påståenden ger ett uttalande av fakta om ämnet (inte bara åsikter) men lämnar dörren öppen för dig att utveckla med massor av detaljer. I en expository essä behöver du inte utveckla ett argument eller bevisa någonting; du behöver bara förstå ditt ämne och presentera det på ett logiskt sätt. Ett bra examensarbete i en expository essä lämnar alltid läsaren att vilja ha mer detaljer.

   Typer av avhandlingsutlåtanden

   Innan du skapar ett avhandlingsutlåtande är det viktigt att ställa några grundläggande frågor som hjälper dig att avgöra vilken typ av uppsats eller papper du planerar att skapa:

   Försvarar du en ståndpunkt i en kontroversiell uppsats?

  • Ger du bara en översikt eller beskriver en händelse, ett objekt eller en process?

  Genomför du en analys av en händelse, ett objekt eller en process?

  I varje avhandlingsutlåtande kommer du att ge läsaren en förhandsgranskning av din uppsatss innehåll, men budskapet kommer att skilja sig lite beroende på på uppsatstypen.

  Argument avhandlingsutlåtande Exempel

  Om du har fått i uppdrag att ta ställning på ena sidan av en kontroversiell fråga måste du skriva en argumentationsuppsats. Ditt avhandlingsutlåtande bör uttrycka den ståndpunkt du intar och

   kan ge läsaren en förhandstitt eller en hint om dina bevis. Uppsatsen i en argumentationsuppsats kan se ut ungefär så här:

    Självkörande bilar är för farliga och bör förbjudas på vägarna.

   Utforskningen av yttre rymden är ett slöseri med pengar; istället bör medel gå till att lösa problem på jorden, som fattigdom, hunger, global uppvärmning och trafikstockningar.

  • USA måste slå ner på illegal immigration.
  • Gatukameror och gatuvykartor har lett till till en total förlust av integritet i USA och på andra håll.

  Dessa avhandlingsutlåtanden är effektiva eftersom de erbjuder åsikter som kan stödjas genom bevis. Om du skriver en argumentationsuppsats kan du skapa din egen avhandling kring strukturen i påståendena ovan.

  Analytisk uppsats Exempel på avhandlingsutlåtande

   I en analytisk essäuppgift förväntas du bryta ner ett ämne, en process eller ett objekt i ordning att observera och analysera ditt ämne bit för bit. Exempel på ett examensarbete för en analytisk uppsats inkluderar:

   Lagförslaget om reform av straffrättsliga rättsväsendet antogs av den amerikanska senaten i slutet av 2018 (”The First Step Act”) syftar till att minska fängelsestraff som oproportionerligt faller på icke-vita brottslingar.

   Ökningen av populism och nationalism i USA och europeiska demokratier har sammanfallit med nedgången av moderata och mittenpartier som har dominerat sedan andra världskriget.

   Senare skoldagar ökar elevernas framgång av olika anledningar.

   Eftersom avhandlingsutlåtandets roll är att ange det centrala budskapet i hela din uppsats, är det viktigt att återbesöka (och kanske skriva om) ditt avhandlingsutlåtande efter uppsatsen är skrivet. Faktum är att det är ganska normalt att ditt budskap förändras när du konstruerar ditt papper.

   Lämna ett svar

   Relaterade Inlägg

   • Lista över de största städerna i Indien

   • Hur man skriver övertygande personlighetsprofiler

   • Fem fantastiska funktionsidéer för författare

   • Behöver du en kandidatexamen för att få ett journalistjobb?

   • Hur man använder den inverterade pyramiden i nyhetsskrivning

   • 7 Kopieringsövningar för journaliststudenter