Hur sociologer studerar hälsa och sjukdom

Sociologin för hälsa och sjukdom studerar interaktionen mellan samhälle och hälsa. I synnerhet undersöker sociologer hur socialt liv påverkar sjuklighet och dödlighet och hur sjuklighet och dödlighet påverkar Denna disciplin tittar också på hälsa och sjukdom i relation till sociala institutioner såsom familjen, arbetet, skolan och religionen samt orsakerna till sjukdomar och sjukdomar, anledningar till att söka särskilda typer av vård och patientens följsamhet och bristande efterlevnad.

Hälsa, eller brist på hälsa, tillskrevs en gång bara till biologiska eller naturliga förhållanden. Sociologer har visat att spridningen av sjukdomar i hög grad påverkas av individers socioekonomiska status, etniska traditioner eller övertygelser och andra kulturella faktorer. Där medicinsk forskning kan samla statistik om en sjukdom, en soci ologiskt perspektiv på en sjukdom skulle ge insikt om vilka yttre faktorer som gjorde att de demografiska personerna som fick sjukdomen blev sjuka.

Sociologin kring hälsa och sjukdom kräver en global analys eftersom påverkan av samhälleliga faktorer varierar över hela världen. Sjukdomar undersöks och jämförs utifrån den traditionella medicin, ekonomi, religion och kultur som är specifik för varje region. Till exempel fungerar hiv/aids som en gemensam jämförelsebas mellan regioner. Även om det är extremt problematiskt i vissa områden, har det i andra drabbat en relativt liten andel av befolkningen. Sociologiska faktorer kan hjälpa till att förklara varför dessa skillnader finns.

Det finns uppenbara skillnader i mönster för hälsa och sjukdom mellan samhällen, över tid och inom vissa samhällstyper. Det har historiskt sett skett en långvarig nedgång i dödligheten inom industrialiserade samhällen, och i genomsnitt är livslängden betydligt högre i utvecklade, snarare än utvecklade eller outvecklade samhällen. Mönster av globala förändringar i hälso- och sjukvårdssystem gör det mer absolut nödvändigt än någonsin att forska och förstå sociologin kring hälsa och sjukdom. Kontinuerliga förändringar i ekonomin, terapi, teknik och försäkring kan påverka hur enskilda samhällen ser på och reagerar på den medicinska vård som finns tillgänglig. Dessa snabba fluktuationer gör att frågan om hälsa och ohälsa inom det sociala livet är mycket dynamisk i definitionen. Att föra informationen framåt är mycket viktigt eftersom mönster utvecklas och studierna av sociologin kring hälsa och sjukdom behöver ständigt uppdateras.

Sociologin kring hälsa och sjukdom ska inte förväxlas med medicinsk sociologi, som fokuserar på medicinska institutioner som sjukhus, kliniker och läkarmottagningar samt interaktionerna bland läkare.

Resurser

White, K. An Introduction to the Sociology of Health and Illness. SAGE Publishing, 2002.

Conrad, P. The Sociology of Health and Illness: Critical Perspectives. Macmillan Publishers, 2008.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Checklista för flytt – Så undviker du vanliga misstag

  • Ekobrott i Stockholm – En närmare titt på ekonomisk brottslighet

  • Arbetsglädje: Nyckeln till ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv

  • Så viktig är kalendern våra liv

  • AI:s Inverkan på Sportspel

  • Utforska Rom under en weekend!