Introduktion till urbaniseringens betydelse och definition | Kunskaper.se

Introduktion till urbaniseringens betydelse och definition

Introduktion till urbanisering

Termen urbanisering är vanligt förekommande används i såväl demografi som i geografi. Det vanligaste måttet på urbanisering är andelen av den totala befolkningen i ett område som bor i tätorterna enligt folkräkningen. Urbaniseringsprocessen har pågått sedan förhistorisk tid. Utbudet av urbanisering ökade dock kraftigt under 19th

och 20th århundraden. Under 1800 fanns det 27 miljoner stadsbor, i världen 3% av den totala men den tiden har antalet ökat med 40% av den totala befolkningen. I den utvecklade världen bor 65 % i stadsområden men i utvecklingsländerna är 25 % stadsbor och detta kan förväntas vara 45 % fram till 2010. Så vi kan se att stadsbefolkningen ökar dag för dag. Denna ökningsprocess kallas urbanisering.

Betydelsen av urbanisering

Urbanisering innebär inflödet av landsbygdsbefolkning till stadsområden. Det är människors förflyttning från landsbygden till stadsområden.

Definition av urbanisering

Urbanisering är en process genom vilken ett samhälles befolkning ökar sin koncentration i stadsområden som städer och städer. Kort sagt, ökningen av stadsbefolkningen till följd av migration från landsbygden eller genom deras interna tillväxt kallas urbanisering.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Checklista för flytt – Så undviker du vanliga misstag

  • Ekobrott i Stockholm – En närmare titt på ekonomisk brottslighet

  • Arbetsglädje: Nyckeln till ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv

  • Så viktig är kalendern våra liv

  • AI:s Inverkan på Sportspel

  • Utforska Rom under en weekend!