Karakteristika för sociala institutioner

Sociala institutioners egenskaper

Merwill har påpekat följande egenskaper hos institutioner.

  1. De första kännetecknen för sociala institutioner, dessa är beteendemönster grupperade om de centrala behoven hos människor i ett samhälle.
  2. I alla samhällen spelar familjeinstitutionen en viktig och central roll.
  3. Sociala institutioner är de sociala mönster som styr mänskligt beteende vid utförandet av grundläggande aktiviteter.
   1. Sociala institutioner ger bättre chanser för mänsklig överlevnad.
   2. De centrala aspekterna av institutioner är, funktioner och roller som utförs av deras medlemmar.
   3. De grundläggande kulturella värdena i ett samhälle förkroppsligas i dess institutioner.
   4. Anspråken av institutionerna på medlemmarna kallas lojaliteter.
   5. Institutionerna i ett samhälle är sammankopplade på tvärs och ömsesidigt beroende mönster.
   6. Institutioner är sammankopplade genom medlemmarnas status och roll.
  4. I personlighetsutveckling spelar institutioner en viktig roll.
 • Sociala institutioner är de stora bestämmelserna för överföring av kulturarv.
 • Kulturarvet förmedlas alltså genom social interaktion i en institution.
 • Samhällets moraliska värderingar förkroppsligas i dess institution.

 • En egenskap av social institution är varje institution är ett centrum för komplexa kluster av sociala normer.