Karriärutveckling – nyckeln till framgång

Investera väl i dina anställdas karriärutveckling – det är oerhört viktigt att se till att allas utvecklingsmöjligheter tillgodoses på allra bästa sätt.

Värna om kompetensutveckling 

Det är bevisat att kompetensutveckling spelar en väldigt stor roll hur nöjda vi är på våra arbetsplatser. Avsaknaden av utvecklingsmöjligheter är en av de främsta anledningarna till att medarbetare väljer att lämna arbetsplatsen. Så, med detta sagt blir det väldigt tydligt hur viktigt det är med upskilling av medarbetare. Vad betyder då upskilling? Jo, det är kompetensutveckling på det sätt att de anställda får möjlighet att lära sig nya färdigheter inom ramarna för samma arbetsroll.
Reskilling betyder vidareutveckling eller omskolning och är ordet som används när de anställda får lära sig nya färdigheter för en annan arbetsfunktion inom företaget. Både upskilling och reskilling är oerhört viktiga komponenter för att företaget ska fortsätta att växa och vara framgångsrikt. 

Digitalisera lärandet

För de yngre generationerna är just det här att kunna utvecklas på arbetsplatsen bland det viktigaste. Här spelar således så väl upskilling som reskilling en betydande roll för att du ska ha möjlighet att behålla dina medarbetare under en lång tid. Tänk på att det här är framtidens medarbetare och deras krav samt önskemål angående en bra arbetsplats – en arbetsplats där de kan tänka sig att stanna på. Du vinner på att behålla dina medarbetare som känner företaget i grunden. Kompetensutveckling gör även att dina anställda trivs bättre, vilket ökar produktiviteten och effektiviteten. Det här ger givetvis ett ökat engagemang för företaget. Du får större chanser att behålla dina anställdas kunskap inom din verksamhet och du slipper nyanställa så ofta, vilket ofta är en ganska så dyrbar historia.

Det är effektivt att digitalisera lärandet. En digital plattform ger möjligheter till lättillgänglig utbildning som enkelt kan användas när som helst. En digital plattform är det givna valet när du ska ge dina medarbetare möjligheten till upskilling och reskilling.

Relaterade Inlägg