Skriv ett bättre CV – Så Gör Du!

Att söka jobb är ofta en tuff process, och det kan vara svårt att försöka marknadsföra sig själv till en okänd mottagare. Ibland är man mer eller mindre tvingad att söka olika arbeten, vilket gör hela situationen ännu mindre motiverande. Därför är det åtminstone bra att redan ha ett väl genomarbetat CV som väcker nyfikenheten i den som läser, men samtidigt representerar dig och din person. Det finns några knep att ta till vilket kan vara det som gör att du bli kallad på intervju. 

CV efter jobb

Om du siktar på att få arbete i en viss bransch eller har utbildat dig till en specifik yrkeskategori kan det finnas olika saker som du behöver ta med i ditt CV. Det är skillnad på att söka ett arbete som kräver en viss bakgrund och utvalda förkunskaper, än att söka ett mer allmänt arbete längre ned i hierarkin. Därför ska du anpassa ditt CV efter det jobb och den position du söker. 

Rensa bort diverse småjobb eller irrelevanta erfarenheter för att vara mer to the point, och utvecklar och lyft fram de erfarenheter som i detta fall kommer att väga tyngre. Visst finns det arbetsgivare som uppskattar en bred bakgrund och livserfarenhet, men det är bra att veta vilken policy som företaget arbetar efter när de anställer. 

Teknik, forskning, bankväsende och mer teoretiska branscher föredrar en typ av människor och erfarenheter, medan mer humanistiska yrkeskategorier som lärare, socialpedagog och sjuksköterskor både kräver utbildning men där man också värdesätter mjuka värden och erfarenheter utanför studier.

Grafik och typsnitt

Förutom att du noggrant ska överväga innehållet i ditt CV behöver du också fundera över hur ditt CV faktiskt ser ut. När man som chef får in hundratals ansökningar till varje jobb finns det en risk att läsningen snart blir monoton. Därför kan det räcka med en så enkel sak som lite färg och visuella element för att fånga intresset. 

Färgpsykologi kan beskrivas som hur det undermedvetna låter olika färger påverka vårt grundhumör. Man brukar tillskriva färger som blått och grönt en lugnande effekt, medan rött och klargult har en mer energigivande eller alarmerande effekt. Det är snyggt att implementera vissa mjuka färger i ditt CV, och det livar också upp stämningen hos den som sitter och läser igenom dussintalet CV per timme.

En annan föga underskattad faktor när det gäller utseendet på ditt CV är typsnittet. Det finns en hel historia bakom varje typsnitt som ditt skrivprogram inkluderar, och alla är inte lämpliga eller ämnade för datorskrift. Det vanligaste typsnittet, Times New Roman, exempelvis, är faktiskt inte avsett eller idealiskt att använda på pixlade skärmar. Samtidigt visar det sig att Bookman old Style ökar förtroendet hos läsaren med en halv procentsats eller så!

Korrekt språk och formatering

Även om ditt CV ska vara kortfattat och inte innehålla längre beskrivande texter är det viktigt med korrekt språk, kommatering, rubricering och styckeindelning. Även detta spelar mer roll i ett CV än vad det gör när man väl kommit på intervju, så därför är bra språkbruk ett knep att ta till för ens komma dit!

Relaterade Inlägg