Kulturkategorier – Materiell och icke-materiell kultur

Kulturkategorier – Materiell och icke-materiell kultur

Kultur är den konstgjorda miljön, varav det mesta överförs från en generation till en annan. Kultur är ett mycket brett begrepp som täcker hela aktiviteterna, sätten att tänka, bete sig och många andra saker, allt från mycket enkelt till det mest komplicerade inlärda beteendet och produkterna av inlärt beteende. Den konstgjorda miljön kan delas in i två huvudkategorier för att analysera kulturen

1. Materiell kultur

2. Icke-materiell kultur

Materiell kultur