Landsbygdens samhälle och livets mening och egenskaper | Kunskaper.se

Landsbygdens samhälle och livets mening och egenskaper

Landsbygdssamhället Betydelse

Landsbygdssamhället som är glest befolkat med tonvikt på lantbruksyrken. Enkel kultur med naturlig miljö och informellt socialt liv är förutsättningarna för livet på landsbygden. Homogenitet i yrken, klädsel, språk och seder i det sociala livet finns vanligtvis hos sådana människor. Förändringstakten är långsam på grund av långsamma kommunikationsmedel. Jordbruk är deras yrke.

Karakteristika för landsbygdssamhället

Följande är landsbygdens egenskaper.

   Landsbygdsbosättning: de har öppna bosättningar. Mönster av hus är utspridda och har öppna hus som täcker ett stort område för innergård.

  1. Lerbyggda hus: mest av husen i dessa typer av samhällen är lerbyggda. Även om användningen av tegel och sten ökar i samhällena.
  2. Jordbruk: de flesta av dessa samhällen är förknippade med jordbruksyrket. Vissa av dem är också involverade i arbetskraft relaterat till jordbruk.
  3. Informella sociala normer: informella sociala normer är viktigare och praktiserat än de formella normerna. Informella sociala grupper: informalitet mellan olika grupper finns. På kvällen är folk vana att sitta på en gemensam plats som kallas 'dei-a'
   att dela dagliga aktiviteter och prata om gemensamma intressen.

    Informell social interaktion: Interaktion är mer frekvent, djupgående, ansikte mot ansikte och informell bland samhällsmedlemmarna.
     Informell social kontroll : Metoderna för social kontroll i livet och samhället på landsbygden är informella och effektivare än den formella. Panchayat

     systemet är mycket effektivt och används för att lösa deras dagliga problem. Låg läskunnighet: Läskunnigheten i denna typ av samhällen är generellt låg och kvinnor avråds från att gå på formell utbildning.

    1. Mindre social förändring: Dessa typer av samhällen är relativt statiska. Mycket långsamma och selektiva sätt av social förändring äger rum.
    2. Anknytning till religion: människor på landsbygden är känslomässigt knuten till religiösa övertygelser. Kunskapen om religion hos människorna i detta samhälle är generellt sett dålig och de är anhängare av imam masjid eller religiösa forskare i deras sociala liv.

      Dålig stadsanläggning: stadsanläggningar som sjukhus, skolor, högskolor, universitet, asfalterade vägar, elektricitet, gas, telefon, internet, kabel, rekreationsparker, stora köpcentra etc. saknas i detta samhället.

    (vitag.Init = window.vitag.Init || ).push(function { viAPItag.display(”vi_967733680”) })

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Ekobrott i Stockholm – En närmare titt på ekonomisk brottslighet

 • Arbetsglädje: Nyckeln till ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv

 • Så viktig är kalendern våra liv

 • AI:s Inverkan på Sportspel

 • Utforska Rom under en weekend!

 • Fast fashion: vad, var och hur?