Lär dig att böja det spanska verbet Invertir

Det spanska verbet invertir kan betyda att investera eller att invertera. Den här artikeln innehåller invertir konjugationer i indikativ för nutid, förflutna och framtid, konjunktiv nutid och förflutna, imperativ och andra verbformer. Du kommer att märka att invertir är ett stambytande verb. I det här fallet ändras e till ie och ibland till i när stavelsen är betonad.

Använda verbet Invertir

Invertir kan betyda att investera eller att invertera. Att invertera betyder att vända eller vända ut och in. Den vanligaste betydelsen av invertir är dock att investera. Det kan användas för att prata om att investera pengar, till exempel invertir dinero en la compañía (investera pengar i företaget). Det kan också användas i betydelsen att investera eller spendera tid på något, till exempel invertir tiempo en sus hijos (investera tid i dina barn).

Invertir Present Indikativ

I presens indikativ tid förekommer stavningsändringen e till ie i alla konjugationer utom nosotros och vosotros.

invierto

Yo

Jag investerarYo invierto el dinero en mi compañía.

inviertes
Du investerar

Tú inviertes mucho tiempo en tu negocio.

Usted/él/ella

invierteDu/han/hon investerarElla invierte en la bolsa de valores.Nosotros

invertimos Vi investerarNosotros invertimos en la educación de nuestros hijos.

Vosotros

invertísDu investerar

Vosotros invertís en la salud pública.

Ustedes/ellos/ellas

inviertenDu/ de investerar

Ellos invierten su tiempo en un proyecto nuevo.

Invertir Preterite Indikativ

I preteritum sker stavningsändringen endast för tredje person singular och plural konjugationer. Observera att stavningsändringen är annorlunda, eftersom e bara ändras till i.

Yo invertí el dinero en mi compañía.

invertiste

YoinvertíJag investerade

Du investerade

Tú invertiste mucho tiempo en tu negocio.

Usted/él/ella

invirtióDu/han/hon investeradeElla invirtió en la bolsa de valores.

Nosotros

invertimos

Vi investeradeNosotros invertimos en la educación de nuestros hijos.Vosotros

invertisteisDu investeradeVosotros invertisteis en la salud pública. Ustedes/ellos/ellas

invirtieron

Du/de investeradeEllos invirtieron su tiempo en un proyecto nuevo.

Invertir Imperfect Indicative

I de imperfekta tidsböjningarna finns det inga stavningsförändringar, eftersom det helt enkelt böjs genom att lägga till den imperfekta ändelsen för -er och -ir verb (ía, ías, ía, íamos, íais, ían ). Det ofullkomliga kan översättas som ”investeringar” eller ”används för att investera.”

Jag brukade investera

Du brukade investera

Yo
invertía
Yo invertía el dinero en mi compañía.

invertí somTú invertías mucho tiempo en tu negocio.

Usted/él/ella
invertía Du/han/hon brukade investera

Ella invertía en la bolsa de valores.

Nosotros

invertíamos Vi brukade investeraNosotros invertíamos en la educación de nuestros hijos.
VosotrosinvertíaisDu brukade investeraVosotros invertíais en la salud pública.

Ustedes/ellos/ellas

invertían

Du/de brukade investeraEllos invertía n su tiempo en un proyecto nuevo.

Invertir Future Indicative

De framtida tidernas böjningar har heller ingen stavningsförändring, eftersom framtiden helt enkelt är konjugerad med infinitivformen invertir och de framtida ändelserna.

Yo

invertiréJag kommer att investeraYo invertiré el dinero en mi compañía.

invertirás

Du kommer att investeraTu invertirás mucho tiempo en tu negocio.

Usted/él/ella

invertiráDu/han/hon kommer att investera

Ella invertirá en la bolsa de valores.

Nosotros

invertiremosVi kommer att investeraNosotros invertiremos en la educación de nuestros hijos.

Vosotrosinvertiréis Du kommer att investera

Vosotros invertiréis en la salud pública.

Ustedes/ellos/ellas

invertirán Du/de kommer att investeraEllos invertirán su tiempo en un proyecto nuevo.

Invertir Periphrastic Future Indicative

För att bilda den perifrastiska terminen behöver du den indikativa presensböjningen av verbet ir (att gå), prepositionen a, och infinitiv invertir.

Yo voy a invertir el dinero en mi compañía.

Yo
voy a invertirJag ska investera

vas a invertir Du kommer att investera
Tú vas a invertir mucho tiempo en tu negocio.

Usted/él /ellava a invertir

Du/han/hon ska investera
Ella va a invertir en la bolsa de valores.

Nosotros
vamos a invertir

Vi ska investeraNosotros vamos a invertir en la educación de nuestros hijos.

Vosotros

vais a invertir

Du ska investeraVosotros vais a invertir en la salud pública.

Ustedes/ellos/ellas

van a invertirDu/de kommer att investera

Ellos van a invertir su tiempo en un proyecto nuevo.

Inverter Present Progressive/Gerund Form

Gerund eller presens particip kan användas som ett adverb eller för att bilda progressiva verbformer, som den nuvarande progressiva. Gerunden för invertir har en stavningsändring, men lägg märke till att ändringen endast är e till i.

Present Progressive of Invertir

está invirtiendo
Investerar

Ella está invirtiendo en la bolsa de valores.

Invertir particip

Sammansatta tider som presens perfektum bildas med verbet haber plus particip. Participet för –ir verb bildas med ändelsen -ido.

Present Perfect of Invertir

ha invertido
Har investeratElla ha invertido en la bolsa de valores.

Invertir Conditional Indicative

Det finns inga stavningsförändringar i den villkorliga tiden, eftersom den helt enkelt bildas med infinitiv invertir och de villkorliga ändelserna.

Yo

Jag skulle investera

Tú invertirías mucho tiempo en tu negocio si pudieras.

invertiríaYo invertiría el dinero en mi compañía si tuviera un buen futuro.

invertiríasDu skulle investera
Usted/él/ella
invertiríaDu/han/hon skulle investera
Ella invertiría en la bolsa de valores si tuviera más dinero.

Nosotros

invertiríamos Vi skulle investera Nosotros invertiríamos en la educación de nuestros hijos si fuéramos padres.

Vosotros

invertiríaisDu skulle investeraVosotros invertiríais en la salud pública si tuvierais la oportunidad .

Ustedes/ellos/ellas

invertiríanDu/de skulle investeraEllos invertirían su tiempo en un proyecto nuevo, pero es muy complicado.

Invertir Present Konjunktiv

I presens konjunktiv är det en stavningsändring i alla konjugationer. De flesta av konjugationerna har ändringen e till ie, men nosotros och vosotros har endast ändringen e till i.

Att du investerar

Que yoinviertaAtt jag investerar
Mi socio espera que yo invierta el dinero en mi compañía.

Que túinviertas
Tu esposo quiere que tú inviertas mucho tiempo en tu negocio.

Que usted/él/ellainvierta

Att du/han/hon investerar
El contador sugiere que ella invierta en la bolsa de valores.

Que nosotros

invirtamosAtt vi investerarLa directora espera que nosotros invirtamos en la educación de nuestros hijos.
Que vosotros

invirtáis Att du investerarEl médico sugiere que vosotros invirtáis en la salud pública.

Que ustedes/ellos/ellasinviertan

Att du/de investerarLa jefa espera que ellos inviertan su tiempo en un proyecto nuevo.

Invertir imperfekt konjunktiv

För att konjugera imperfekt konjunktiv kan du börja med tredje person plural konjugation (ellos, ellas, ustedes) i preteritum (invirtieron), och ta sedan bort )på, och lägg till de imperfekta konjunktivändelserna. Det finns två alternativ för att konjugera den imperfekta konjunktiven, som visas i tabellerna nedan.

Alternativ 1

Que yo

Que tú

invirtieras

Att du/han/hon investerat

invirtiera Att jag investerade
Mi socio esperaba que yo invirtiera el dinero en mi compañía.
Att du investerade
Tu esposo quería que tú invirtieras mucho tiempo en tu negocio.

Que usted/él/ellainvirtiera
El contador sugería que ella invirtiera en la bolsa de valores.

Que nosotros

invirtiéramos Att vi investeradeLa directora esperaba que nosotros invirtiéramos en la educación de nuestros hijos.

Que vosotrosinvirtieraisDen där du investerade

El médico sugería que vosotros invirtierais en la salud pública.

Que ustedes/ellos/ellas

invirtieran Att du/de investeratLa jefa esperaba que ellos invirtieran su tiempo en un proyecto nuevo.

Alternativ 2

Att jag investerade

Que yo
invirtiskaMi socio esperaba que yo invirtiese el dinero en mi compañía.

Que túinvirtieses

Att du investerade

Tu esposo quería que tú invirtieses mucho tiempo en tu negocio.

Que usted/él/ella
invirtiska

Att du/han/hon investeratEl contador sugería que ella invirtiese en la bolsa de valores.

Que nosotros

invirtiésemos Att vi investeradeLa directora esperaba que nosotros invirtiésemos en la educación de nuestros hijos.

Que vosotrosinvirtieseisDen där du investerade

El médico sugería que vosotros invirtieseis en la salud pública.

Que ustedes/ellos/ellas

invirtiesen Att du/de investeratLa jefa esperaba que ellos invirtiesen su tiempo en un proyecto nuevo.

Invertir imperativ

De flesta imperativböjningarna har en stavningsändring, antingen e till ie eller e till i. Konjugationer varierar något för de positiva och negativa kommandona.

Positiva kommandon

Investera!

¡Invierta en la bolsa de valores!

invierteInvestera!
¡Invierte tu tiempo en tu negocio!

Usted
invierta

Nosotros invirtamos
Låt oss investera! ¡Invirtamos en la educación de nue stros hijos!

Vosotros

invertid

Investera!¡Invertid en la salud pública!

Ustedes
inviertan Investera!

¡Inviertan su tiempo en un proyecto nuevo!

Negativa kommandon

ingen inviertas

Investera inte!¡Inga inviertas tu tiempo en tu negocio!
Ustedno inviertaInvestera inte!
¡No invierta en la bolsa de valores!

Nosotros

no invirtamos

Låt oss inte investera!

¡No invirtamos en la educación de nuestros hijos!Vosotros

no invirtáisInvestera inte!¡No invirtáis en la salud pública!Ustedes

Nej inviertan

Investera inte!¡No inviertan su tiempo en un proyecto nuevo !

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Lista över de största städerna i Indien

  • Hur man skriver övertygande personlighetsprofiler

  • Fem fantastiska funktionsidéer för författare

  • Behöver du en kandidatexamen för att få ett journalistjobb?

  • Hur man använder den inverterade pyramiden i nyhetsskrivning

  • 7 Kopieringsövningar för journaliststudenter