Lär dig att konjugera Acabar, ”To Finish” på spanska

Acabar är ett spanskt verb som vanligtvis betyder ”att avsluta” eller ”att avsluta”, och det kan användas som en synonym till terminar eller completar.

Acabar är en vanlig -ar verb. Nedan hittar du dess konjugationer för nutid, framtid, imperfekt och preterite i den indikativa stämningen; det närvarande och ofullkomliga i konjunktivstämningen; den imperativa stämningen; perfekt particip; och gerunden.

Hur man använder Acabar

När det tar ett direkt objekt, kan acabar användas för att slutföra en uppgift eller avsluta konsumtionen av något, till exempel mat eller dryck.

Acabar kan också användas intransitivt, vilket betyder i detta fall att meningen i meningen slutar eller tar slut. Till exempel kan ”la campaña acabó” användas för ”kampanjen avslutad.”

När acabar följs av de och en infinitiv – vanligtvis i presens indikativ tid – indikerar det att en handling nyligen slutförts. Till exempel kan ”Acabo de salir” översättas som ”Jag har precis lämnat.”

När den följs av en gerund, bär acabar idén om ”att avsluta med” eller ”att hamna.” Till exempel, ”acabaré sabiendo más que mi maestro” betyder ”jag kommer att få veta mer än min lärare.”

Presens indikativ tid för Acabar

Denna indikation är främst för handlingar som inträffar för tillfället eller som inträffar allmänt eller vanligt. Översättningar inkluderar både ”hon avslutar” och ”hon slutar”, beroende på sammanhanget.

Yo

acabo

Yo acabo el año con un triunfo.

Usted/él/ella

Jag slutar
Du
acabasDu AvslutaTú acabas tus tareas escolares.
acaba

Du/han/hon/det slutarElla acaba la comida.

Nosotros

acabamos

Vi avslutarNosotros acabamos haciendo lo justo.

Vosotros

acabáis Du är klar

Vosotros acabáis las bebidas.

Ustedes/ellos/ellas

acabanDu/de slutarEllas acaban como ganadoras.

Acabar Preterite

Preteritum är en av de två enkla förflutna tiderna av spanska. Det används för handlingar som har ett bestämt slut, medan det ofullkomliga ur sitt sammanhang inte indikerar ett tydligt slut på åtgärden.

Yo

acabé

Jag slutade

acabaste

Yo acabé el año con un triunfo.
Du är klar

Tú acabaste tus tareas escolares.

Usted/él/ella

acabóDu/han/hon/det slutade

Ella acabó la comida.NosotrosacabamosVi avslutade

Nosotros acabamos haciendo lo justo.

Vosotros

acabasteis

Du är klar

Vosotros acabasteis las bebidas. Ustedes/ellos/ellas

acabaronDu/ de avslutadeEllas acabaron como ganadoras.

Imperfekt indikativ form av akaba r

Yo

acababa

Yo acababa el año con un triunfo.

acababas

Du höll på att avsluta

Tú acababas tus tareas escolares.

Du/han/hon/det höll på att avslutas

acabábamos

Vosotros

Ustedes/ellos/ellas

Jag höll på att avsluta
Usted /él/ellaacababaElla acababa la comida.
Nosotros
Vi höll på att avslutaNosotros acabábamos haciendo lo justo.acababaisDu höll på att avsluta

Vosotros acababais las bebidas.

acababan

Du/de slutade

Ellas acababan como ganadoras.

Acabar Future Tense

Den enkla framtiden och den perifrastiska framtiden har liknande användningsområden, även om den enkla framtiden är mer formell.

Yo

acabaré

Yo acabaré el año con un triunfo.

acabarás

Tú acabarás tus tareas escolares.

Ella acabará la comida.

Jag ska avsluta
Du kommer att avsluta
Usted/él/ella
acabará

du han/ hon/det kommer att sluta
Nosotros

acabaremos

Vi kommer att avslutaNosotros acabaremos haciendo lo justo.

Vosotros

acabaréisDu kommer att avsluta

Vosotros acabaréis las bebidas.

Ustedes/ellos/ellas

acabarán

Du/de kommer att avslutaEllas acabarán como ganadoras.

Periphrastic Future of Acabar

Yo voy a acabar el año con un triunfo.

vas a acabar

Tú vas a acabar tus tareas escolares.

Vosotros

Yovoy a acabar
Jag ska avsluta
Du ska avsluta
Usted /él/ellava a acabarDu/han/hon/det kommer att sluta
Ella va a acabar la comida.
Nosotros vamos a acabar
Vi ska AvslutaNosotros vamos a acabar haciendo lo justo.
är en acabar
Du ska avsluta

Vosotros vais a acabar las bebidas.

Ustedes/ellos/ellas

van en acabar Du/de ska avsluta

Ellas van a acabar como ganadoras.

Nuvarande progressiv/gerundsform av Acabar

Gerunden är ett annat namn för presens particip. Det kan fungera som ett adverb eller användas för att bilda progressiva eller kontinuerliga tider.

Gerund av acabar:

está acabando

är efterbehandling -> Yo estoy acabando el año con un triunfo.

particip av Acabar

Particip används för att bilda perfektum och kan även fungera som ett adjektiv. Ett exempel på adjektiv användning är i la obra no acabada, det ofullbordade verket.

Particip av acabar: ha acabado

har slutat -> Yo he acabado el año con un triunfo.

Villkorlig form av Acabar

Till skillnad från de andra tiderna , den villkorliga tiden doe har inte nödvändigtvis ett tidselement. Det används för åtgärder vars slutförande är betingat av någon annan händelse, som inte behöver anges uttryckligen.

Yo

acabaría

Jag skulle avsluta

Yo acabaría el año con un triunfo si hubiera practicado más.

acabarías Du skulle avsluta

Tú acabarías tus tareas escolares si tuvieras una computadora nueva.

Usted/él/ella

acabaría

Du/han/hon/det skulle sluta

Ella acabaría la comida si tuviera hambre. Nosotros acabaríamos Vi skulle avsluta

Nosotros acabaríamos haciendo lo justo si fuéramos virtuosos.

Vosotros acabaríais

Du skulle avsluta

Vosotros acabaríais las bebidas, pero están rancias.

Ustedes/ellos/ellas

acabarían

Du/de skulle avslutaEllas acabarían como ganadoras si tuvieran talento.

Nuvarande konjunktiv av Acabar

Konjunktivstämningen används mycket oftare på spanska än på engelska. Det används vanligtvis i satser som börjar med que när det betyder ”det” eller ”vilket”.

Es importante que yo acabe el año con un t riunfo.

akaber

Que yo
acabe
Att jag avslutar
Que tú
Att du slutarLa profesora quiere que tú acabes tus tareas escolares.
Que usted/él/ellaacabe

Att du/han/hon/det slutar

Papá quiere que ella acabe la comida.

Que nosotrosacabemos

Att vi avslutar

Elena espera que nosotros acabemos haciendo lo justo.

Que vosotros

a cabéis Att du slutar

Augusto os pide que vosotros acabéis las bebidas.Que ustedes/ellos/ellas

acabenAtt du/de slutarMe hace feliz que ellas acaben como ganadoras.

Imperfekta konjunktivformer av akabar

Det finns två möjliga konjugationer för den imperfekta konjunktiven på spanska. Det första alternativet är vanligare.

Alternativ 1

Que yo

Att jag blev klar

Que nosotros

Att vi avslutade

acabarais

Alternativ 2

acabara
Era viktig que yo acabara el año con un triunfo.

Que du
acabarasDen där du är klarLa profesora quería que tú acabaras tus tareas escolares.
Que usted/él/ellaacabara

Att du/han/hon/det slutadePapá quería que ella acabara la comida.
acabáramos
Elena esperaba que nosotros acabáramos haciendo lo justo.
Que vosotros
Att du blev klarAugusto os pidió que vosotros acabarais las bebidas.
Que ustedes/ellos/ellasacabaran

Att ni/ de avslutadeMe hizo feliz que ellas acabaran como ganadoras.

Att jag blev klar

Que tú

akabaser

Att du blev klar

La profesora quería que tú acabases tus tareas escolares.

Que yo
acabase
Era importante que yo acabase el año con un triunfo.

Que usted/él/ella

acabase

Att du/han/hon/det slutade

Papá quería que ella acabase la comida. Que nosotros

acabásemos

Att vi avslutadeElena esperaba que nosotros acabásemos haciendo lo justo.

Que vosotros

acabaseis Att du blev klar

Augusto os pidió que vosotros acabaseis las bebidas. Que ustedes/ellos/ellas

acabasenAtt du/de slutadeMe hizo feliz que ellas acabasen como ganadoras.

Imperativa former av Acabar

Imperativstämningen används för direkta kommandon. Den delar de flesta av sina former med nuvarande konjunktiv.

Imperativ (positivt kommando)

ingen acabemos

acaba

¡Acaba tus tareas escolares!

Usted

acabe

Avsluta!

Nosotros

Låt oss Avsluta!

Vosotros

acabad Avsluta!

¡Acabad las bebidas!

Ustedes

acaben

Imperativ (negativt kommando)

Avsluta!
¡Acabe la comida!
acabemos¡Acabemos haciendo lo justo!
Avsluta!
¡Acaben como ganadoras!

inga akaber

Avsluta inte!

Usted

ingen akabe

¡Inga acabes tus tareas escolares!
Slutför inte!
¡Ingen acabe la comida!

Nosotros

Låt oss inte avsluta!
¡No acabemos haciendo lo justo!

Vosotros

ingen acabéisAvsluta inte!Nej acabéis las bebidas!
Ustedes ingen acabenSlutför inte!

¡No acaben como ganadoras!

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Lista över de största städerna i Indien

  • Hur man skriver övertygande personlighetsprofiler

  • Fem fantastiska funktionsidéer för författare

  • Behöver du en kandidatexamen för att få ett journalistjobb?

  • Hur man använder den inverterade pyramiden i nyhetsskrivning

  • 7 Kopieringsövningar för journaliststudenter